ARNE COLLIANDER

Kvelds— og nattestengte tunnelløp har i over et år irritert mange trafikanter på vei til eller fra nordre bydel. Stengningene av Fløyfjellstunnelen har ført til køer gjennom sentrumsgatene, og lengre kjøretid til og fra Åsane.

— Om kort tid blir det bedre, forsikrer Karsten Epland, prosjektleder for oppgraderingsprogrammet.

I begynnelsen av oktober, kanskje allerede i neste uke, regner veivesenet med at arbeidet er fullført.

124 millioner

Brannsikringstiltakene i Fløyfjellstunnelen og andre tunneler i Bergens-området har kostet formidable 124 millioner kroner.

I de fleste tunnelene har veivesenet enten fjernet eller dekket til det brannfarlige PE-skummet som tidligere ble brukt til å hindre væte og vann i å trenge gjennom tunneltak og vegger.

— Dette har vært en tidkrevende prosess, sier Epland om forklaringen til de hyppige nattestengningene av Fløyfjellstunnelen det siste året.

Tunnelen er blitt stengt mellom 22.00 og 06.00, vekselvis i sørgående og nordgående løp.

Den siste måneden er 30 prosent av PE-skummet i tunnelen fjernet. Det tilsvarer 19.000 kvadratmeter.

— Arbeidet er blitt noe forsinket. Det skyldes at vi ble nødt til å etterrenske grundigere enn vi først trodde var nødvendig, sier prosjektleder Epland.

Flere nødtelefoner

Det er ikke bare fjerningen av PE-skummet som gjør Fløyfjellstunnelen tryggere.

— Vi har også installert flere nødtelefoner og brannskap, samt skiftet ut kommunikasjonssystemet i tunnelen, sier Karsten Epland.

— Har det vært nødvendig å holde tunnelen stengt så ofte og lenge?

— Ja. Mye av arbeidet kunne ikke ha vært utført uten stengningene. Vi har sprengt ut flere nisjer til nødtelefoner og brannskap i begge tunnelløpene. Det elektroniske finarbeidet med de nye installasjonene i tunnelen kunne ikke utføres med trafikk i tunnelen. I tillegg har vi selvsagt måttet tenke på sikkerheten til arbeiderne, sier prosjektlederen.

Snart i mål

Brannsjef Helge Eidsnes truet i sin tid veivesenet med dagbøter dersom brannsikringsarbeidene ikke kom i gang. Nå er veivesenet snart i mål med prosjektet for brannforebyggende tiltak i tunnelene.

— I det siste har vi utført samme type arbeid i tunnelene mellom Indre Arna og Vågsbotn. Dette er vi også ferdig med, sier Karsten Epland i Statens vegvesen.