Venstre felt i sørgåande løp i Fløyfjellstunnelen vart stengt litt før kl. 16 i dag. Ein liten time seinare stod trafikken trafikken bom stille, med lange køar på sørsida av tunnelopningen, retning NHH.

  • Sjå trafikkflyten direkte i kartet til høgre.

Eitt felt stengt

— Vi har stengt det eine køyrefeltet, sa Marius Råve, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Fløyfjellstunnelen
KEN ROSSLAND

Politiet rykte ut, og venta kl. 16.22 på tauebil. Det var oljesøl og glasbitar i vegbanen, men ingen personskader.

Kl. 17.05 melder politiet på Twitter at vegen er rydda, og at det atter er fri ferdsel.

Smell på Askøy

Også på Askøy har det vore trafikk-krøll: Tre bilar kolliderte på Ravnanger kl. 15.41, melder politiet på Twitter. Dei var alle på veg i same køyreretning då det small. Det er ikkje meldt om personskader.