— Trafikken forløper seg nå noenlunde normalt i Fløyfjellstuennelen, men i Sandviken er det en del køer som følge av et trafikkuhell, sier vaktoperatør Ove Amundsen ved vegtrafikksentralen.

En motorsykkel og en personbil kolliderte ved åpningen av Fløyfjellstunnelen ca klokken 14.25 i dag. Sørgående løp ble derfor stengt.

Tidligere i dag var også nordgående løp i Fløyfjellstunnelen stengt på grunn av bilberging. Begge hendelsene førte til lange køer.