Ved å klikke deg inn på www.byfjellene.no kan du nå i ro og mak studere hvordan Bergen kommune mener at Fløyen, som kanskje er byens viktigste friluftsområde, skal forvaltes i tiden fremover. Planområdet er avgrenset av Storediket og Blåmanen i øst, byfjellsgrensen i vest, Skredderdalen i nord og Søre Midtfjellet — Knatten i sør.

For syklister

— Det har vært skrevet en del om sykkelforbud på Fløyen. Men det folk kanskje ikke er klar over er at forbudet kun gjelder noen få veier, som er regulerte i planen som «turvei med sykkelforbud». Dette gjelder Tippetueveien, Fløysvingene, Hestebergveien og Søre Kamveien, forklarer byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Videre er det sykkelforbud i den såkalte østre lysløype, øst for Halvdan Griegs vei. Der gjelder sykkelforbudet hele året. Men det er tillatt sykling i venstre sløyfe av lysløypen, bortsett fra når denne biten er vinterpreparert for skigåing. Dette er en hel rundtur der det kan drives sykkelsport, forklarer byråden.

For hester

For de hesteglade er det greit å få med seg at det er generelt rideforbud i hele området fra demningen ved Storediket og opp til Brushytten.

— Men det går fremdeles fint an å ta seg opp fra for eksempel Munkebotn-siden med hest. Og det kanskje ikke alle er klar over er at det er tillatt å ri på alle veiene på Fløyen alle dager bortsett fra søn- og helligdager, forklarer byråd Iversen.

For alle

Kunne du tenke deg en campingtur på Fløyen? Telting er nemlig tillatt innenfor visse områder, dersom man på forhånd har fått godkjent søknad om dette. Søknadsskjema finnes på nettsiden. Men man trenger ikke lenger søke tillatelse for å brenne bål eller grille, vel å merke på godkjente områder (merket på nettkartet).

— Nytt i planen er at man heretter må søke Grønn avdeling eller byfjellsforvalteren om å få holde utendørsarrangementer på Fløyen. Og man må varsle eller søke dersom for eksempel en hel skole eller institusjon skal besøke Fløyen samtidig, forklarer Iversen.

Et museklikk unna

Klikker du deg inn på www.Byfjellene.no kan du altså lese mer om bruksplanen, med linker til «områder for vanlig friluftsbruk» (områder med særlige landskapskvaliteter og delvis inngrepspåvirkede områder) og «områder for intensiv friluftsbruk» (naturpregede aktivitetsområder og tilrettelagte oppholds- og aktivitetsområder).

Dokumentet beskriver avslutningsvis en handlingsplan for utvikling av Fløyen-området de kommende årene. Her pekes det på behov for å gjennomføre ulike fysiske tiltak for friluftsliv og idrett i marken, samt å fortsette arbeidet med å forberede kunnskaps- og vurderingsgrunnlaget for forvaltningen av Fløyen-området.

Kanskje vel verdt et klikk?

ARKIVFOTO: KNUT STRAND

ARKIVFOTO: KNUT STRAND