— Kall det gjerne en lokal Kyoto-avtale. Vi ønsker at alle partiene skal bli enige om retning og en konkret målsetting for klimapolitikken, sier Aps miljøpolitiske talsmann Hallgeir Utne Hatlevik.

Han har sendt brev til alle de andre partigruppene, der de inviteres til møtet på Fløien Folkerestaurant fredag 15. juni.

— Vi håper alle møter opp, også Frp og Høyre, sier Hatlevik.

Vil utkonkurrere byrådet

Han vil ha en avtale om å satse på fire hovedområder innen miljøpolitikken:

  • Videreføre Bybanen.
  • Bedrifter som ikke omfattes av klimakvoteordningen må stimuleres til kutt.
  • Ny energiplan for Bergen som satser på energisparing og miljøvennlig energi.
  • redusere avfallsmengden for å kutte utslipp av klimagasser.

Ap håper avtalen skal danne grunnlaget for et bredt klimaforlik i det nye bystyret etter høstens kommunevalg. I så fall vil initiativet utkonkurrere byrådets forslag til klimaplan, som kommer i løpet av sommeren.

SV og Sp har allerede sagt at de stiller på Fløyen. Aps byrådslederkandidat Terje Ohnstad mener at sentrumspartienes miljøpolitikk også har mye til felles med venstresiden, mens Frp og delvis Høyre har stilt seg mer på sidelinjen.

— Er dette er forsøk på å bruke klimapolitikken til å splitte byrådspartiene?

— Nei, vi legger frem det vi mener i fullt alvor. På Aps landsmøte ble det vedtatt at vi skal arbeide for lokale avtaler om klimapolitikk, og det følger vi opp nå.

Pisk og gulrot

Med videreføring av Bybanen mener Ap at den må forlenges til Åsane, Bergen vest og Flesland. Det er Frp imot, mens Høyre kun vil forplikte seg til linjen mot Lagunen.

SV mener Aps forslag er preget av for mye prat og for lite tiltak. I tirsdagens BT krevde partiet at Ap tar klart standpunkt mot Arnatunnel, ny rullebane på Flesland og for fjerning av p-plasser i sentrum.

— SV er mer tilhenger av pisk, mens vi tror på gulroten. Det viktigste nå er å gi folk reell mulighet til å velge kollektivtransport, sier Hatlevik.

Presseseansen på Fløyens topp ble effektivt torpedert av hundrevis av cruiseturister i lang kø ved nedre stasjon. Det skal ikke skje 15. juni, lover Ap-gjengen.

— Vi skal sørge for at det blir plass i vognen. Og at det blir den røde vognen som tar oss til topps, forsikrer de.