Det er en omfattende handlingsplan som i disse dager sendes ut på høringsrunde til aktuelle etater, lag, organisasjoner og bedrifter.

Det listes opp tiltak for nye rasteplasser, grillplasser, benker, bålplasser, rekkverk, rydding og veivedlikehold.

Men først og fremst er det rammene for den fremtidige bruk av det populære turområdet som er satt på dagsordenen, og det er særlig disse rammene Grønn avdeling ber om tilbakemelding på, fra høringsparter som Bergen Skog— og Træplantningsselskap, Fløibanen, Bergen Turlag, Idrettsrådet, Fløyen-baserte barnehager, fylkeskommunen, byantikvar, kommunale etater og Bergenhus bydel.

Nærmere bestemt skal det avklares hvilke områder som skal tilrettelegges og hvilke områder som fortsatt bør ha naturpreg. Og retningslinjer for bruk av disse områdene. En arealdisponering som tar hensyn til natur- og landskapsvern, i balanse med behov for friluftsliv.

Skal i mål

Prosessen startet i mai i fjor, da daværende byråd Tom Knudsen ba Grønn avdeling skissere rammene for den fremtidige bruk av Fløyen som turområde.

Senere har relevante byråder tråkket Fløyen på kryss og tvers - byråd Nils Arild Johnsen har overtatt stafetten etter Knudsen - og så sent som i desember ga et unisont byråd grønt lys for at Fløyen-prosjektet skal kjøres helt til mål.

Dermed har Grønn avdeling sendt sitt forslag til bruksplan for Fløyen til 24 høringsparter

I forslaget ymter man også frempå at det kan være naturlig å se nærmere på om Bergens Skog- og Træplantningsselskap bør bli eneansvarlig for drift av gjennomførte tiltak for friluftsliv og idrett på Fløyen.

I handlingsplanen som fremlegges er det for 2003 blant annet beregnet 250.000 kroner til opprusting av Fløysletten, 250.000 kroner til friområdet ved Skomakerdiktet (gave fra Statoil), 310.000 kroner til Blåmansveien og for 2004 og 2005 en million kroner til stiutbedringer.

Høringsfristen er satt til 21. mars. Klar, ferdig, gå!