Sammen med Per Kørner, Finn Indrebø og Annlaug Rød, sto Nessa i noen timer utenfor Kvinneklinikken.

— Vi hadde tenkt å vente til politiet kommer, men de kom aldri, sier Ludvig Nessa, noe skuffet, til bt.no.

Tenner lys

- Hvorfor var det viktig for deg at politiet skulle komme?

— Jeg liker å møte dem, slik at jeg kan be dem stanse det som skjer der inne. De gjør jo ikke det, men jeg liker å nevne det for dem, sier han og peker på KK.

- Hvorfor tenner dere lys?

— Dette er en minnemarkering, svarer Ludvig Nessa.

- For hvem?

— De mellom 1200 og 1300 små barna som blir drept her inne hvert år. Det er rene folkemordet. Vi tenner lys for dem, slik man tenner lys for omkomne ved trafikkulykker.

- Hvordan kan du hevde det?

— Hvis din mor hadde tatt abort etter at du ble unnfanget, hadde ikke du stått her, svarer Nessa.

- Det er lenge siden vi har hørt fra dere?

— Vi har våre aksjoner regelmessig, men mediene tier oss i hjel. Det kan jeg jo forstå, det er jo snakk om folkemord, sier Nessa.

Setter sin lit til Gud

Han er overbevist om at folk en gang vil si at han og de andre abortmotstanderne har rett. Han er beredt til å stå foran Guds domstol en dag.

— Vi ligger dårlig an hele gjengen. Jeg setter mitt håp til at Guds sønn har reddet meg.

- Forstår du at folk reagerer på din uttrykksform?

— Ja, fordi det viser at alle egentlig skjønner at abort er det samme som drap. Hadde de ikke gjort det, hadde de heller ikke reagert. I dag var det vakter og klinikksjefer engasjert her. Det viser at de forstår alvoret i saken.

«Ikke rett arena»

I en e-post til bt.no skriver Ingrid Johannes Garnes, klinikkdirektør ved KK, dette:

«Politiet har ikke blitt tilkalt, men vår sikkerhetsavdelinghar vurdert og vurderer situasjonen i samråd med klinikkledelsen på KKkontinuerlig. Vi anser det som en stille demonstrasjon, mensikkerhetsavdelingen ser an situasjonen fortløpende. Demonstrantene harblitt bedt om å fjerne seg gjentatte ganger, men vil ikke det. Inntil viderehar det blitt vurdert til å ikke tilkalle politiet. Hvis demonstrantene blirfor pågående, prøver å komme seg inn på Kvinneklinikken, eller er til sjenansefor våre pasienter eller ansatte, vil politiet bli tilkalt.

Vi setter alltid våre pasienter og ansattes sikkerhetog integritet i første rekke. Alle har rett til å uttrykke sine meninger i detoffentlige rom, men vi mener at Kvinneklinikken ikke er rette arena for dettebudskapet. Våre pasienter har rett til å ta egne valg basert på egne meningeruten å bli utsatt for demonstrasjoner. Demonstrasjoner og meningsytringer hørerhjemme på den politiske arena.»