ØIVIND ASK

Mange kvinner kjempet i det stille med å få livet til å gå sin vante gang under okkupasjonen, med å skaffe mat og klær til familien. Men noen ble kastet inn i krigsbegivenhetene helt uforberedt, som Randi Stamnes og Wanda Hjort. Begge som bor i Oslo nå, traff vi under åpningen i går.

Med fienden i hælene

Randi Stamnes, Solheim som hun het den gangen, var ansatt på Gjøvik telegrafstasjon i april 1940. Da de tyske styrkene nærmet seg rømte hun nordover sammen med mange andre fra telefontjenesten. Underveis ble hun spurt av Krigstelegrafdirektøren om hun kunne tenke seg å gjøre en jobb.

— Hva skulle jeg si, jeg visste ikke hva det gikk ut på, men jeg kunne jo bare si ja, sier Randi Stamnes i dag. 22 år gamle Randi ble satt i en bil og kjørt sørover mot krigshandlingene. Den første jobben hennes fikk hun på en enkel sentral montert på en låvevegg. Gjennom hele felttoget oppover Gudbrandsdalen fikk hun jobben med å ekspedere samtaler og kodetelegrammer for general Ruge, hele tiden med de tyske soldatene i hælene.

— Han var en vidunderlig mann, sier Randi.

Innsatsen hennes har Lillian Krokan fortalt i boken «De gjorde sin plikt» som kom ut for noen få år siden.

Historien om Wanda er det nok mange som har lest. Wanda, som er født i 1921, ble internert i Tyskland sammen med foreldrene i landsbyen Gross Kreutz like utenfor Berlin. I Tyskland kom hun snart med i arbeidet med å kartlegge de norske fangene sammen med sjømannsprestene i Hamburg. Hver dag reiste hun til Zachsenhausen med mat til nordmennene. På den måten fikk hun smuglet ut navn og fangenummer, som hun ga videre til Røde Kors. Litt etter litt fikk de bygd opp et fangekartotek, som gjorde evakueringen med de hvite bussene lettere. Wanda gjorde en imponerende innsats tas for de norske fangene like til freden kom. Etter kapitulasjonen kom hun i britisk tjeneste.

Ungdommen er målgruppen

Målgruppe er ungdom fra 14 til 20 år. Utstillingen er flott lagt opp med forklarende tekster og bilder. På flere skjermer ser vi filmopptak fra krigstiden. Her kan vi også høre Randi Stamnes på bånd fra et intervju som ble gjort med henne på NRK.

En av dem vi kan takke for at utstillingen er kommet på plass, er Bergen Forsvarsforening og August Rathke. I går holdt han innledningstalen, og fortalte om det lange arbeidet med å få på plass et motstandsmuseum i Magasinbygningen på Koengen. Sammen med en rekke inviterte gjester koste han seg over utstillingen «Kvinner i forsvaret» i går.