Inspektørene fra Arbeidstilsynet og Statens Forurensingstilsyn ble møtt av et sjokkerende syn da de uanmeldt troppet opp hos den kjemiske bedriften Waardals AS i Strusshamn på Askøy.

Tyktflytende væske hadde strømmet ut fra produksjonstankene og fløt utover gulvet. Fra sekker og paller lekket det pulver som er livsfarlig ved innånding.

Ukontrollert utblåsning

— Bedriften ble stengt med øyeblikkelig virkning fra klokken tolv i dag ( torsdag, red.anm .), på grunn av fare for arbeidernes liv og helse. Dette er meget alvorlig, sier inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.

Han var aldri i tvil om at bedriften måtte stenges.

— Det har vært en ukontrollert utblåsning i produksjonstankene, slik at kromholdig stoff, sinkkromat, har strømmet ut. I tillegg har sinkfosfat, i pulverform, blitt spredd rundt i lokalet. Disse inneholder 6-verdig krom, som er giftig og meget kreftfremkallende.

Han legger til at ingen av arbeiderne brukte nødvendig verneutstyr.

— Når man har med slike meget helseskadelige stoffer å gjøre, må arbeiderne bruke nødvendig verneutstyr, det vil si åndedrettsvern og heldekkende drakter som hindrer hudkontakt. Ingen av arbeiderne hadde slikt utstyr da vi var på inspeksjon. De gikk rundt i vanlige kjeledresser, sier Halås.

Full stenging av en bedrift er et av de hardeste virkemidlene Arbeidstilsynet kan bruke. Waardals vil ikke få starte opp igjen produksjonen før hele området er rengjort. Arbeidstilsynet må da på nytt inspisere bedriften for å forsikre seg om at forholdene er tilfredsstillende.

I tillegg til de ukontrollerte utslippene har Waardals fått en lang liste med anmerkninger for andre kritikkverdige forhold. Ifølge Halås er flere av dem av alvorlig karakter.

- Overdreven reaksjon

Bedriften har fjorten ansatte, og produserer rusthindrende pigmenter til bruk i malingsindustrien. I produksjonshallen står flere siloer med en kapasitet på rundt 100.000 liter. Det er fra disse det har lekket ut sinkkromat. Uhellet skal ha skjedd onsdag, altså dagen før den uanmeldte inspeksjonen.

Da BT var på stedet i går ettermiddag, rant det fremdeles sinkkromat nedover tankene. Stoffet var smurt utover bakken både inne i hallen og på utsiden, ettersom det har kjørt trucker inn og ut. I tillegg fant altså Arbeidstilsynet at sinkfosfat har lekket ut fra sekker og paller, slik at pulveret var spredd rundt i luften og utover gulvet.

Daglig leder Christina Waardal sa i går at hun tok sikte på å få ryddet opp i løpet av dagen, slik at produksjonen kan starte opp igjen i dag.

— Vi har hatt et uhell på grunn av en ferievikar som gjorde en feil. Jeg tar Arbeidstilsynets vedtak til etterretning, men jeg er litt uenig i at dette er så farlig. Det er først hvis man blir utsatt for eksponering over lang tid at det er helseskadelig. At det skal være en akutt fare synes jeg er noe overdrevet, sier Waardal.

— Men det er jo snakk om sterkt kreftfremkallende stoffer?

— Hvis man ikke får det på huden er det ikke farlig. Det er jo ingen som går rundt her i sandaler. Vi driver forsvarlig, og det er ikke fare for helsen til arbeiderne.

UTBLÅSNING: Fra denne siloen har det rent ut store mengder sinkkromat, som er meget helseskadelig. Stoffet er spredd utover på grunn av trafikk ut og inn av hallen. FOTO: EIRIK BREKKE