Dette kom fram no i ettermiddag i samband med at styret i Helse Førde handsamar eit framlegg som vil føre til at sjukehuset blir lagt ned. Departe-mentet har tidlegare stått fast på at sjukehus ikkje skal leggjast ned.

På møte opplyste viseadministrerande direktør i Helse Vest, Helge Bryne, at administrasjonen i Helse Vest stiller seg bak framlegget. Men det er ikkje klarert verken med styret i Helse Vest eller statsråden.

Styret i Helse Førde vedtok fredag ettermiddag å legge ned sjukehuset i Florø.

Arkiv