Sier utdanningsmyndighetene ja til søknaden om godkjenning, håper St. Paul skole å komme i gang med to klasser på videregående trinn allerede neste høst.

— Skal vi komme i gang fra skolestart neste år, må vi skaffe midlertidige undervisningslokaler inntil vi kan ta i bruk Florida. Det kan tidligst skje i 2013, sier Gjermund Høeg, tidligere rektor ved St. Paul skole. Han har i dag ansvaret for å videreutvikle de katolske skolene i Norge.

Klassisk gymnas

Kommer skolen i gang med videregående opplæring, er det en gammel drøm som går i oppfyllelse for den tidligere rektoren.

  • Vi har i mange år arbeidet med å utvikle ideen om å opprette et katolsk gymnas etter mønster av det gamle klassiske gymnaset, sier han.

Høgh understreker at St. Paul har søkt om godkjenning for en videregående skole med opplæring i allmenne fag.

  • Selvsagt skal vi også undervise i matematikk og naturfag. Men vi vil legge vekt på undervisning i klassiske humanistiske fag, kultur og språk. Blant annet ønsker vi å gi et tilbud om undervisning i latin. Det vil også være naturlig å gi tilbud i språkfag som italiensk og spansk og dannelsesfag som klassisk filosofi og logikk, sier Høgh.

To klasser på hvert trinn

Det er en forholdsvis liten skole St. Paul nå har søkt godkjenning til. Blir det skolestart i august neste år, er planen å opprette to førsteklasser med 25 elever i hver klasse. Fullt utbygget skal skolen få tre klasser på hvert trinn med 30 elever i hver klasse og 270 elever til sammen. I søknaden er det beregnet full drift fem år etter oppstart.

— Vi regner med at ca. halvparten av elevene som søker seg til skolen, vil være katolikker som kommer fra skolen vi driver i Bergen. Vi har ikke gjort noen markedsundersøkelser, men vi regner med at vi vil få tilstrekkelig med søkere til å fylle opp plassene vi søker godkjenning for. Det er vårt inntrykk at det er økende interesse for humanistiske fag blant ungdom, sier Høgh.

Bygger om

St. Paul har allerede fått klarsignal fra nonneordenen Franciskus-søstrene om at skolen kan overta Florida sykehus fra årsskiftet 2013. Høgh forteller at det gamle sykehuset som i dag benyttes som sykehjem, må bygges fullstendig om før lærere og elever kan flytte inn.

Han opplyser at skolen har gjort sonderinger i sentrum for å finne midlertidige lokaler. Skoleplanleggerne på St. Paul skal ha flere alternativer til lokaler i kikkerten.

Ombyggingen skal finansieres i et samarbeid med Oslo katolske bispedømme.