— Vi holder på å grave en grøft som kan lede deler av elvevannet bort fra selve Eliasmarken. Det skulle redusere sjansen for nye oversvømmelser betraktelig, forteller driftssjef i vann- og avløpsetaten, Ole Dan Lundekvam.

Kommunen ønsker på sikt å legge alt overvannet i ledninger forbi stedet, men det vil ta et års tid før det arbeidet kan starte. Borettslaget har ennå ikke fått full oversikt over skadene etter oversvømmelsen tidlig i september.

— Borettslaget ser på dette tiltaket som en fullstendig innrømmelse av ansvar, og vi står fast på at kommunen må betale for skadene. Hvis ikke, går vi til advokat, sier leder Bjørg Hovland i Eliasmarken borettslag.

OVERSVØMMELSE: Rundt 40 biler ble oversvømmet.
FOTO: ØRJAN DEISZ