— Vi har ute folk som skal ordne opp på stedet, sier inspektør Tore Knudsen i Bergen kommunes samferdselsetat.

Dette skal være rett over Fløibane-stasjonen i Fjellveien, sier Knudsen.

— Det har rent vann gjennom holdeplassen og videre ned på skinnene. En bil måtte flyttes for å få tilgang til risten.

«Vann inn på skinnene»

Fløibane-direktør Trond Amland sier oversvømmelsen ikke har fått konsekvenser for driften.

— Men det kan jo bli et problem om de ikke får ordnet opp. Tilbakemeldingen jeg får fra mine folk er at vann- og avløpsetaten er på vei for å stake opp.

— Enn så lenge kjører vi som normalt, med de få passasjerene som reiser i dag, sier Amland.

- Kan vannet renne ned til nedre stasjon og samle seg opp der?

— Det kan selvsagt skje, men da skal det være store vannmengder. Det er også mange rister lange hele skinnegangen, så det skal godt gjøres om vannet kommer forbi alle dem.

I 14-tiden melder kommunen at de har kontroll på hendelsen ved Fløibanen.

Flom-beredskap

Vaktsentralen i Bergen kommune har tirsdag ekstra beredskap for å kunne håndtere de store, varslede nedbørsmengdene. Prognoser fra mandag, som fortsatt gjaldt tirsdag formiddag, tilsier 68 millimeter regn i Bergen i løpet av tirsdag.

Avløpspumper og rensing av elveinntak er blant de prioriterte oppgavene for vaktsentralen.

I en melding fra vaktsentralen oppfordres folk til å melde fra om steder med mye overvann, eller trær som står i fare for å falle ned.

IMG_7186.JPG
ANDERS GULOWSEN