Solen skinner. På lekeplassen til Vadmyra Borettslag i Loddefjord, vrimler det av barn og voksne som nyter det fine været. Rundt på plassen går vaktmester Jan Sivertsen (64) og sjekker punktene der folk kan kaste bosset sitt. I dag ser de bra ut. Hvordan det ser ut i morgen, er han mer bekymret for.

— De pleier å tømme bosset 2–3 ganger i uken her. Vanligvis skal de tømme bosset klokken 07.00 hver mandag morgen, sier Jan Sivertsen.

Bosstømming rammes av streik

Men i dag kom ikke bossbilen. Driftsoperatører på energianlegget i Rådalen er tatt ut i streik. Og fra og med mandag 31. mai henter BIR ikke restavfallet rundt om i Bergen.

— Det er en del borettslag som har ringt til oss og er bekymret. Bosset hoper seg fort opp her, sier informasjonskonsulent Tina Skudal i BIR.

Hun sier at folk må passe på å håndtere restavfallet på en forsvarlig måte, og ikke minst kildesortere.

— Det er en veldig uheldig kombinasjon med varme og restavfall. Varmen vil føre til økt bakterievekst og luktplager. Det er også fare for at kråker, rotter og mus kommer dersom folk setter bossekker ute, sier Skudal.

Les mer om bosstreiken og hva du skal gjøre her.

Frykter rotter

Tilbake i Vadmyra Borettslag er nestleder i styret Britt Hansen (58) i full sving med å informere alle beboerne om bosstreiken og hva de skal gjøre. Borettslaget har i dag 551 boenheter og det er mye boss som ender i bosstankene i løpet av en dag.

— Jeg er så fortvilet. Jeg begynte å ringe til BIR klokken 08.00 i mandag morgen for å høre med dem hva vi skal gjøre, sier Hansen

Hun tror bosstankene vil være fulle allerede i morgen. Og frykter at det vil bli stående bossekker overalt.

— Det er varmt ute nå. Ikke bare vil det lukte, kråker, måker og rotter vil også komme på besøk, sier hun og rister på hodet.

I går sendte styret i borettslaget ut et skriv til alle beboerne om hva de må gjøre under bosstreiken. De har også hengt opp lapper ved inngangsdører og sendt ut melding på den interne informasjonskanalen.

— Vi har bedt alle beboere om å være så snill og sortere bosset. Men det blir et problem, det blir det helt klart, sier hun.