— Torsdag morgen hadde det kommet inn 250 skademeldinger til forsikringsselskapene og vi tror at dette vil kunne komme opp i det tredobbelte, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

— Mange mindre skader

De anslår nå at naturskadeerstatningene etter flommen i Hordaland og Sogn og Fjordane kan beløpe seg til mellom 100 og 150 millioner kroner totalt sett.

— Det er flere kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane som nå er rammet av flom. Foreløpig ser det ut til at det ikke er mange store, totalskadde bygninger, men vi ser mange mindre skader på bygninger og hageanlegg, sier Westby.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader er automatisk også forsikret mot naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

— Uvanlig

I tillegg til tallene fra naturskadeforsikringen, som dekker bygningsskader og løsøre, kommer utbetalinger fra øvrige forsikringer utover det som dekkes av Naturskadepoolen, for eksempel dekning av redningsutgifter, bil- campingvogn og båtskader. Statens naturskadefond utbetaler erstatninger som følge av skader på private broer, veier og annen infrastruktur.

Ifølge Finans Norge er det uvanlig med så store flomskader på Vestlandet.

— Vestlandet er sjelden utsatt for flom, sier Westby.

I perioden 1980-2013 var det totalt 1269 flomskader i Sogn og Fjordane, gjennomsnittlig 37,3 skader i året.

I Hordaland var det i samme periode totalt 2322 flomskader, eller 68,3 i året.