— Vi har bestemt oss for å komme med raske utbetalinger til de flomrammede kommunene. Pengene går til å dekke krisehåndtering og opprydningsarbeid, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Ekstreme mengder vann gjorde store skader i flere kommuner på Vestlandet i slutten av oktober. Både i Odda og Flåm forsvant flere hus i elven. Prisen for å utbedre skadene blir svært høy.

Odda får mest

Odda får den største potten fra kommunaldepartementet i denne omgangen, med 51,8millioner kroner. De andre utbetalingene fordeler seg slik:

Voss: 13,3 millioner kroner

Kvam: 2,6 millioner kroner

Aurland: 12,5 millioner kroner

Lærdal: 5,9 millioner kroner

— Dette er en første støtte i tråd med kommunenes ønske om midler. Etterhvert som de identifiserer totale kostnader for opprydning, vil det kunne søkes om mer, sier Sanner.

Men de flomrammede kommunene må også betale en egenandel når hus, veier og annen infrastruktur skal bygges opp igjen.

14.000 kroner per innbygger

På utgifter som ligger mellom 100 og 500 kroner per innbygger dekker departementet halvparten. Kommuner som har utgifter på over 500 kroner per innbygger får dekket kostnader på over 250 kroner.

Odda har eksempelvis fått utgifter på over 14.000 kroner per innbygger.

— Egenandelen er beskjeden, sier Jan Tore Sanner.

Han understreker at tallene blir kvalitetssikret etter hvert.

— Nå er det snakk om utbetalinger til de første utgiftene som kommunene har identifisert. Dette er viktig å betale ut raskt, allerede før jul, sier Sanner.

- En tøff situasjon

Ordfører i Aurland Noralv Nistad er godt fornøyd med den raske utbetalingen fra kommunaldepartementet.

— Vi søkte om 13 millioner og får utbetalt 12,5 millioner, så det synes vi er bra. Pengene går til å dekke utgifter vi hadde i den akutte fasen, for eksempel sikringstiltak, sier Nistad.

I tillegg til utbetaling til kommunen har også Jernbaneverket og NVE får penger fra departementet. Dette kommer også folket i Flåm til gode.

— Akkurat nå er det viktig at vi har kontinuerlig fremdrift. Mange av de som bor i Flåm er i en tøff situasjon. Noen har mistet husene sine. Barn får ikke gå på den skolen de sogner til, forteller ordføreren.

I januar legger NVE frem sine planer for varig sikring av Flåmselvi. Dette blir svært viktig for innbyggerne, understreker Nistad.

— Til nå har vi vært godt fornøyde med regjeringen. Nå er det viktig at vi også får støtte til mer varig sikring, sier han.