Det er en uvanlig og litt pikant situasjon som er oppstått etter at Fløisand har gått med på å hjelpe KrF i Bergen i den personkrisen partiet nå opplever.

Fløisand sier til Bergens Tidende at hun ønsker å søke om permisjon fra fylkespolitikken. Fylkesutvalget skal behandle søknaden torsdag 1. november.

Selsvold Nyborg rykker opp

Etter alt å dømme blir det funnet en praktisk ordning, slik at hun kan tiltre umiddelbart. Men det er fylkestinget som har det avgjørende ord. Det skal ikke ha møte før i desember.

Torill Selsvold Nyborg, som i dag er gruppefører for KrF i fylkestinget, rykker trolig opp som ny fylkesvaraordfører.

— Jeg blir ikke opprørt, men jeg registrerer at det er mer forlokkende å være én blant mange i byrådet enn nummer to i fylkespolitikken, sier Høyres gruppeleder i fylkestinget, Tom-Christer Nilsen.

Han tilføyer at hvis han selv hadde vært i hennes situasjon, ville han etter all sannsynlighet ha prioritert vervet som varaordfører.

- Ikke opplevd noe liknende

Tidligere fylkesordfører Magnar Lussand (Sp) sier på sin side at det er ikke helt uproblematisk å forlate et folkevalgt verv på den måten KrF-politikeren legger opp til.

— Jeg har aldri før vært med på noe liknende. Det er nødt til å bli en runde om dette på desembertinget, og det er bare fylkestinget som kan avgjøre en slik sak.

Men når det er sagt, er det en stemme i meg som sier at vi skal ikke lage unødige vansker for dem som ønsker å forandre sin politiske status, sier Lussand.

Kan ikke ha begge verv

Fylkesordfører Gisle Handeland (A) er rask med å presisere at han selv har ingen fullmakt til å innvilge Fløisand permisjon. Heller ikke han har vært borti noe liknende.

— Når KrF og Fløisand likevel har bestemt seg for en slik løsning, vil jeg forsøke å legge til rette for at det kan skje på en praktisk og smidig måte, men i samsvar med de regler som gjelder, sier han.

Handeland gjør det imidlertid klart at det er uakseptabelt å være både byråd og fylkesordfører, selv for en kort periode.

- Ved veis ende, nei!

— Er det mer attraktivt å være byråd enn fylkesvaraordfører, Fløisand?

— Jeg ser det ikke slik. Men etter at Kristin Ravnanger ble utnevnt til statssekretær, mente ledelsen i mitt parti at jeg har den nødvendige politiske og faglige bakgrunnen for å overta.

— Teller det med i ditt valg at fylkeskommunen kanskje snart er ved veis ende?

— Nei, overhodet ikke. Jeg har sterk tro på fylkeskommunen, og jeg er ganske fortvilt over at sykehusene skal gå over til staten, sier Helen Nordeide Fløisand.

Mer et praktisk problem

Professor Jan Fridthjof Bernt, som bl.a. er en av våre fremste eksperter på kommunalrett, sier til BT at varaordførerens «omplassering» mer er et praktisk enn et juridisk problem.

— Ingen kan hindre at hun blir sittende med begge vervene. Hun har ikke noe rettslig krav på fritak som fylkesvaraordfører. Det er bare fylkestinget som kan ta stilling til eventuelt fritak, sier professor Bernt.