KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bt.noFrist for å levere inn anbud på nye vogner og ny skinnegang til Fløibanen går ut neste fredag. Styret i Fløibanen AS, har bestemt at banen skal rustes opp for til sammen 40 millioner kroner. Skinnegangen skal skiftes. To nye vogner med bedre passasjerkomfort skal anskaffes.— Vi håper på vogner med mer glass og utsyn, bedre seter og bedre ventilasjon, sier direktør for Fløibanen, Trond Amland.De nye vognene vil kunne ta opptil 100 passasjerer, som er 20 mer enn det dagens vogner kan klare. Ny skinnegang og nye vogner gjør at maksimalfarten kan økes fra 3,3 meter per sekund i dag, til 6 meter per sekund. Dette vil kunne føre passasjerene til topps i løpet av fire minutter, mens minimumstiden i dag er seks minutter, når den ikke har stopp underveis. Kan korte ventetiden - Den maksimale hastigheten skal bare brukes når trafikken er stor og det er viktig å frakte mange fort oppover. I de fleste tilfellene, og da særlig i turistsesongen, ser vi jo på selve reisen som en attraksjon, hvor det ikke er noen målsetting å få gjort den hurtigere. Men større vogner og mulighet for høyere hastighet, gjør det mulig å kunne operere med atskillig kortere ventetid når det er påkrevd, sier Amland.I tillegg til skinnegang og nye vogner skal det investeres i nytt billetteringssystem.Den praktiske gjennomføringen skal skje i oktober/november neste år. Det betyr at Fløibanen vil bli stengt i rundt seks uker i denne perioden. Voss er med i finalen Fire potensielle leverandører kjemper om oppdraget med å fornye Fløibanen. Eneste norske tilbyder er Hordaland Mek. Verkstad på Voss. De øvrige tre er fra henholdsvis Sveits, Italia og Frankrike. Anbudsdokumenter ble sendt ut 1. februar i år og alle de aktuelle leverandørene har vært på befaring på anlegget og hatt møter med prosjektgruppen som skal styre den betydelige fornyingsprosessen. Fløibanen hadde i fjor en aldri så liten nedgang i trafikken i fjor, på en halv prosent sammenlignet med året før. Overskuddet var omtrent på samme nivå som i 1999, da det havnet på fire millioner kroner før skatt. Selskapet står imidlertid godt rustet til nyinvesteringen med rundt 26 millioner kroner i bankinnskudd.