_**Les også:

Vurderer å selge BIR...**_

Tre millioner kroner vil bystyreflertallet — Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet - hente ut som utbytte fra Fløibanen neste år.

«Bystyret forutsetter at byrådet om nødvendig benytter kommunens aksjonærmakt i selskapet for å gjennomføre ovennevnte», heter det i partienes siste forslag til Bergen kommunes budsjett for neste år.

- Et stort inngrep

Bergen kommune eier 47,36 prosent av aksjene i Fløibanen, og har krav på en tilsvarende andel av utbyttet.

I år betalte Fløibanen ut 2.025.000 kroner i utbytte, noe som ga en knapp million i kommunekassen. Skal kommunens andel av utbyttet bli tre millioner kroner, må Fløibanen betalte ut til sammen 6,3 millioner kroner til aksjonærene.

Et slikt utbytte tilsvarer nesten hele overskuddet etter skatt i 2007, som utbyttet i 2008 ble betalt av.

Fløibanens styreleder, Ida Bjerke Olsen, vil ikke kommentere hvor stort overskudd Fløibanen får i år, men sier bystyreflertallets ønske betyr et stort inngrep i Fløibanens økonomiske handlefrihet.

- Ikke borgerlig

På kort sikt er det Fløibanens planer om utvidelser og nytt bygg på toppen den økte utbyttebetalingen vil gå ut over. Bjerke Olsen mener bystyreflertallets forslag bryter med tidligere politikk, der Fløibanen fikk beholde deler av overskuddet for å finansiere utvikling av selskapet.

  • Når vår største eier vil tredoble utbyttet, har de endret formålet med eierskapet sitt fra å være langsiktig til å være kortsiktig. Det beklager vi, sier Bjerke Olsen.
  • Forutsigbarhet og langsiktighet burde da være gode borgerlige dyder, ikke sant? spør SVs Oddny Miljeteig.

- Viktige penger

Høyres Hilde Onarheim avfeier kritikken.

  • Eierskapet vårt i Fløibanen er finansielt og ikke politisk. Og banen går med et pent overskudd, sier Onarheim, som er skeptisk til planene om et opplevelsessenter ved øvre stasjon.
  • Det er flott med ambisjoner, men disse pengene bør kunne brukes på andre måter.

Onarheim avviser at byrådspartiene har planer om å selge Fløibanen.

— Foreløpig beholder vi dette som et finansielt eierskap, med gode muligheter til å hente penger. To millioner her og to millioner der, det er viktig for kommunen i slike tider, sier Onarheim.

PAUL S. AMUNDSEN (ARKIV)