Fløibenen hadde driftsstans på grunn av tekniske problemer, i to timer onsdag formiddag.

Den ene vognen stod i Proms gate, den andre stod på vent i Lien.

— Når en vogn står stoppes den andre, forklarer Trond Amland, direktør for Fløibanen.

Trafikken stanset klokken 1045, og det tok altså over to timer å løse problemet.