Banen kom i drift igjen klokken 11 torsdag.

Alle ordinære avganger ble avlyst onsdag kveld og torsdag morgen, på grunn av en teknisk feil. Feilen oppsto i forbindelse med et strømbrudd i sentrale deler av Bergen ved 18-tiden onsdag kveld. Fløibanen er avhengig av strøm for å fungere.

Kraftselskapet BKK måtte gjøre noen omkoplinger på kraftnettet for å strømmen tilbake. Det innebar blant annet at en gammel kabel under skinnegangen — mellom Skansemyren og Øvre Stasjon - måtte tas i bruk.

— Det ser ut som om høyspentkabelen forstyrrer og blokkerer signalene mellom stasjonene og vognene, sa Fløibane-direktør Trond Amland.

Dermed var det vanskelig å styre vognene på en forsvarlig måte. Fløibanen ble stående til problemet ble løst. Eneste unntak var kjøring til og fra barnehagene på toppen, som skjedde med ekstra sikkerhetstiltak.

STÅR: Fløibanens avganger er innstilt på grunn av tekniske problemer.
Helge Sunde