Det er den forestående opprustningen av Fløibanen, med nye vogner, ny skinnegang og «nye» stasjoner, som har fått ledelsen for Bergens bratteste turistattraksjon til å gå i tenkeboksen.

— Vi ønsker å forlenge fornyelsen ut i fjellet. Vi har en historisk anledning til å heve standarden på tilbudet til brukerne, forklarer Fløibane-direktør Trond Amland.

I forkant av dagens møte med potensielle samarbeidspartnere, holder Amland sponsorprosjektet relativt tett til skinnegangen.

Men han antyder at Fløibanens ønskeliste omfatter både støtte til aktiviteter og arrangementer – og til faste installasjoner, for eksempel «avanserte rasteplasser».

Et førtitall bedrifter er invitert til dagens informasjonsmøte på Fløien Folkerestaurant og rundt halvparten har takket ja til invitasjonen, deriblant Hansa, Fjord Line og SpareBank 1 Vest.

«Avanserte rasteplasser»

Blant de permanente tiltakene Fløibanen ønsker å realisere ved hjelp av pengesterke støttespillere, er bygging av det man i invitasjonen omtaler som hytter, men som Amland modererer til «avanserte rasteplasser».

På slike rasteplasser vil sponsorer få festet en plakett, som viser hvem som har gitt pengene. En rasteplass skal koste 45.000 kroner.

«Vi skal la naturen i fred, men heve standarden på selve Fløifjellets tilbud til brukerne», heter det i invitasjonen til dagens møte.

— Opprustningen av Fløibanens anlegg skal vi selvfølgelig selv dekke. Vi skal også investere i en del av de andre tiltakene, men trenger medspillere for å få til de beste løsningene, sier Amland.

Skeptisk

Skeptisk til utspillet fra Fløibanen er styreformann Erik Næsgaard i Bergens Skog- og Træplantningsselskap.

— Det er uforståelig dersom Bergen kommune har gitt en forhåndsgodkjenning her, før detaljert forvaltningsplan for området er klar, sier Næsgaard. Han er også forundret over at Skogselskapet, som forvalter området, og har klare synspunkter på bruk og vedlikehold, ikke har fått noen formell henvendelse i saken.

Tar forbehold

Leder for Grønn avdeling i Bergen kommune, Sissel Lerum, karakteriserer Fløibanens initiativ som et positivt innspill, men presiserer at kommunen har tatt forbehold om at rasteplassene må tilpasses byfjellsstandard, blant annet når det gjelder utforming og materialvalg.

Også plassering av eventuelle rasteplasser skal vurderes og godkjennes av kommunen. Det samme gjelder antallet rasteplasser.

Dette er forbehold Fløibanen AS har sagt seg enig i.

Sissel Lerum understreker at tiltak som skal utføres på Fløyen, skal skje i regi av Grønn avdeling, også de tiltakene Fløibanen har planer om.