De mange rasene i helgen har isolert bygden. Mandag kveld ble fylkesveien mellom Sunde og Flo åpnet, men den måtte stenges igjen i løpet av natten.

– Det er fortsatt stor rasfare, og det er usikkert når veien blir åpnet igjen, får bt.no opplyst ved Vegvesenets vaktsentral.

Til sammen bor det rundt 60 mennesker på Flo. Flere av dem har flyttet midlertidig til Stryn.

Rasene har også tatt strømlinjene, og innbyggerne som er igjen får nå strøm fra aggregater.

– Vi vet ikke når vi kan få strømmen tilbake. Vi håper på kaldere vær. Slik det er nå, er rasfaren for stor, sier Anbjørn Sølvberg i Stryn energi.