— Avfallet må bort så raskt det teknisk og praktisk lar seg gjøre, er den krystallklare beskjeden fra seksjonssjef Kjell Kvingedal i Fylkesmannen i Hordalands miljøvernavdeling.

Onsdag sendte Fylkesmannen skriftlig krav til det lille, lokale entreprenørselskapet Knappen Sjø AS i Klokkarvik. Tusenvis av lastebillass må bort og leveres til lovlige avfallsanlegg. Fylkesmannen forutsetter at Knappen Sjø og de som har levert masser skal samarbeide om en plan for å fjerne den enorme avfallshaugen.

— Jeg har ingen kommentar, sier en ordknapp Willy Tveit, daglig leder i Knappen Sjø AS, da BT ringer om vedtaket.

— Må passe på

Som BT skrev 5. september, har Knappen Sjø uten lov tatt imot 25.000 tonn med avfall – deponert i meterhøye lag på et område tilsvarende to fotballbaner. Kjente selskaper som Veolia Miljø og Ragn Sells har levert store mengder flismasse til det ulovlige deponiet, som i sommer ble avdekket i skogen ved Vorland i Sund kommune.

Også andre enn Ragn-Sells og Veolia har levert masser til Knappen Sjø, uten at det er gjort rede for kvaliteten på massene. Fylkesmannen synes likevel det er «lite formålstjenlig» å ta for seg alle som har eller kan ha levert masser til Klokkarvik-selskapet.

— Knappen Sjø er ansvarlig forurenser etter loven, fastslår seksjonssjef Kvingedal.

- Men hvis de ikke visste om karakteren på avfallet de tok imot?

— Da har de ikke orientert seg godt nok. Man har en selvstendig plikt etter loven til ikke å forurense. Da må man også passe på hva andre kommer med, sier Kvingedal.

Knappen Sjø AS fikk i 2007 klarering fra Sund kommune til å ta imot trevirke, flis og bark for å planere myrområdet der gigantdeponiet ble avdekket.

Da Fylkesmannen i Hordaland var på synfaring tidlig i juni i år, ble det imidlertid funnet malt og trykkimpregnert tre, plast, metall, glass og murstein flere steder på fyllingen. Det ble også funnet trevirke med for høye verdier av potensielt kreftfremkallende krom og arsen.

— Det er ingen tvil om at det her er forurenset avfall, sa Hallvard Hageberg i miljøvernavdelingen til BT i september.

Ukjent med vedtaket

Administrerende direktør Bjørn Hoel i Ragn-Sells har i et brev til Fylkesmannen tatt selvkritikk for dårlig vurdering av tillatelsen som Knappen Sjø hadde. På telefon i går ønsker han ikke å kommentere vedtaket om å fjerne massene.

— Jeg kjenner ikke til vedtaket. Hvis det er rettet mot Knappen Sjø, får du snakke med dem, sier Hoel.

Han legger på da BT stiller et oppfølgingsspørsmål.

Runa Opdal Kerr, direktør for strategi og samfunnskontakt i Veolia Miljø, sier de «avventer en henvendelse» fra Knappen Sjø. Selskapet mener de har levert masser i tråd med tillatelsen fra kommunen.

— Å få fjernet alt dette er en stor jobb. Og vi skal bidra til å løse saken, sier hun.

- Hvem synes du skal betale?

— Det vil jeg ikke uttale meg om i dag.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Millionjobb

Ifølge seksjonssjef Kjell Kvingedal er det i utgangspunktet Knappen Sjø, i egenskap av ansvarlig forurenser, som i utgangspunktet må ta regningen for oppryddingen.

— Hva kommer sannsynligvis til å skje med alt dette avfallet?

— Det er fremdeles fem deponi i Hordaland som har mulighet til å ta imot organisk nedbrytbart avfall. Men etter juli neste år, er det i praksis bare én mulighet igjen, og det er å brenne slikt avfall, sier Kvingedal.

- Hva tror dere denne oppryddingen vil koste?

— Det aner jeg ikke, men vi snakker nok om millionbeløp. Jeg håper det blir et spleiselag mellom Knappen Sjø og de som har levert masser.