Arbeidet med å forlike Morgensol-saken er i ferd med å gå helt i stå. Byrådet må handle raskt dersom det skal hindre at saken havner tilbake i rettsapparatet.

— Nå er jeg helt utslitt. Bergen kommune behandler oss like dårlig som de alltid har gjort, sier Ranveig, den ene av de to Morgensol-kvinnene.

Krangel om formuleringer

I begynnelsen av juli ble de to kvinnene enige om å akseptere tilbudet om erstatning på 725.000 kroner fra Bergen kommune. Men formuleringene knyttet til erstatningen var de ikke enig i.

Den ene kvinnene aksepterte kommunens nokså overflatiske beklagelse, mens den andre ville vite hva hun fikk erstatning for.

— Jeg er ikke interessert i en beklagelse som er tvunget frem og som ikke er oppriktig, sier Ranveig.

Hun ønsker kun å vite hva det er kommunen betaler penger for. Det vil ikke Bergen kommune opplyse, fordi den frykter at det kan danne presedens i senere saker.

Etter det Bergens Tidende kjenner til har kvinnenes advokat jobbet lenge med å finne en formulering som Ranveig kan leve med, og som ikke binder opp kommunen.

Ranveigs advokat, Stig Åkenes Johnsen gjorde i går et siste forsøk på å redde forliket.

— Det er en belastning for henne at saken trekker sånn i langdrag. Vi har nå sendt hennes endelige tilbud til forlikstekst, som vi ber byrådet ta stilling til, sier Johnsen.

Var overveldet

En artikkelserie i Bergens Tidende i april, om de groteske forholdene ved barnehjemmet Morgensol, førte til at byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen bad om forlik.

— Jeg er ganske overveldet over det som er kommet frem i Morgensolsaken, at forholdene har vært så dårlig og ført til så mange triste skjebner. Det er vondt at tidligere barnehjemsbarn skal gå med en følelse av skyld for noe de ikke har ansvaret for, sa Strøm-Erichsen til BT i april.

Fem måneder senere er det lite som tyder på at Bergen kommune for alvor vil ta noe ansvar for forholdene ved barnehjemmet.

— Byrådet er kun blitt orientert muntlig om arbeidet med forlik. Byrådet ønsket at advokatene skulle arbeide seg frem til enighet, før saken ble forelagt dem, sier kommunaldirektør Arne Mikael Landro.

Han mener kommunen ikke kan lastes for at saken har trukket ut i tid.

— Det er ikke uvanlig at det tar tid å komme frem til enighet. Alle ønsker å komme frem til et forlik, sier Landro.

For den ene av de to kvinnene regnes saken som avgjort.