— Her er ingen kultur for snarveier og kjappe gevinster, sier Rolf Domstein, som er sjef i det børsnoterte fiskerikonsernet Domstein ASA i Måløy.

Statistikk fra analyseselskapet Lindorff Decision viser at både folk og bedrifter i Sogn og Fjordane er de flinkeste i landet til å betale for seg. Rolf Domstein er ikke overrasket.

— Det er lettere å stole på at et ord er et ord i vårt distrikt. Når vi handler med folk andre steder i landet inngir det tillit at vi kommer fra Sogn og Fjordane. Det føler jeg er en ganske befestet holdning i næringslivet, sier han.

Best, best, best

n Mens ni prosent av selskapene i Norge og Hordaland får inkassosaker mot seg hvert kvartal, er tallet for Sogn og Fjordane syv prosent. Det gjør fylket over 20 prosent bedre enn landssnittet.

n Ti prosent av bedriftene i Hordaland og Norge ellers står på Lindorffs liste over bedrifter du ikke kan stole på. Tallet for Sogn og Fjordane er åtte prosent. Det utgjør en forskjell på 20 prosent.

n I første halvår i fjor fikk 2,9 prosent av dem som leverer selvangivelse i Sogn og Fjordane inkassosak mot seg. Tallet for Hordaland og resten av landet var 4,2 prosent.

Det betyr at det er 45 prosent større sannsynlighet for at en tilfeldig valgt norsk skattyter havner i inkassosak, enn at en fra Sogn og Fjordane gjør det.

n På landsbasis slettes årlig 1,5 prosent av bedriftene. Tallet for Hordaland er 1,4, mens Sogn og Fjordane stopper på 0,9 prosent.

Tjener mindre, eier mer

Administrerende direktør i Lindorff Decision, Tore Andresen, sier agderfylkene er de eneste som kan måle seg med Sogn og Fjordane når det kommer til etikk og moral i næringslivet.

I motsatt ende av skalaen ligger fylkene i Nord-Norge.

— Vi har sett denne utviklingen over flere år. Sogn og Fjordane kommer alltid godt ut, sier Andresen.

Ifølge Lindorff Decision ligger personinntektene i Sogn og Fjordane under landssnittet, 174.000 kroner i året mot 195.000 kroner på landsbasis. Samtidig er det bare Oslo og Akershus som slår snittformuen på 272.000 kroner.

— Svært bemerkelsesverdig. Tallene betyr at innbyggerne i Sogn og Fjordane er veldig flinke til å spare, sier Tore Andresen.

Han kan ikke finne noen annen forklaring enn kulturen i fylket.

— Det er sjelden vi faller ned på slike konklusjoner, vi er jo så opptatte av tall. Men her sitter vi enn så lenge igjen med en svart boks.

- Trauste og nøkterne

Rolf Domstein mener ønsket om å gjøre opp for seg er en grunnfestet kultur i Sogn og Fjordane. I tillegg er mange av bedriftene i familieeie, noe som gjør det særlig viktig å ta vare på sitt eget rykte, tror Domstein.

— Da står du gjerne over en kortsiktig gevinst om den går på bekostning av renommeet til familien.

NHOs regiondirektør i Sogn og Fjordane, Karin H. Halle, tror små miljø kan være en av årsakene til kardemommestatistikken.

— Folk og bedriftene levere tettere på hverandre, her er jo bare 108.000 mennesker i dette fylket. Da blir det vanskelig å skjule seg i den store massen, sier Halle.

— Og tradisjonelt har det også vært slik at bedriftene her er trauste og nøkterne.