— Vi er kjempefornøyde med disse resultatene. Det viser at det lønner seg å alltid jobbe for å høyne kvaliteten i skolen, sier Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring i Sogn og Fjordane.

Utdanningsdirektoratets foreløpige karakterstatistikk etter vårens eksamener viser at karaktersnittet i Sogn og Fjordane er høyst i landet i 16 av de 32 fagene som det ble avholdt skriftlig eksamen i. I tillegg ligger fylket over snittet i ytterligere syv fag.

Det er spesielt i fagene engelsk og norsk sidemål at fylket dominerer. I faget internasjonal engelsk ligger snittet på 4,0, mens sidemålssnittet er på 3,3. Til sammenligning landet hordalandelevenes karaktersnitt på henholdsvis 3,2 og 2,9 i samme fag.

Unik ordning

Også på ungdomsskolenivå imponerer elevene fra Sogn og Fjordane, som i likhet med sine litt eldre samfylkinger har Norges beste karaktersnitt i engelsk og norsk sidemål.

Fylkesdirektør Skaasheim sier fylkeskommunen har jobbet aktivt med å hindre frafall i skolen.

  • Vi har en veldig høy gjennomføringsprosent. Sogn og Fjordane er det eneste fylket i landet hvor vi har en arbeidslivskontakt på hver yrkesfagskole. Det sikrer tett kontakt med næringslivet gjennom utdanningsløpet og gjør skolegangen praktisk rettet. Det hjelper nok på motivasjonen til elevene, mener fylkesdirektøren.

Gir lærerne æren

Skaasheim mener det også spiller inn på resultatene at de er velsignet med dyktige miljøarbeidere, tilrettelagt undervisning for enkeltelevene, i tillegg til at skoleenhetene i fylket er små.

Fylkesdirektøren levner likevel størstedelen av æren for elevenes gode resultater til lærerne.

  • Det er lærerne som gjør det viktigste arbeidet. I en verden i endring er det viktig å tilpasse seg. Derfor satser vi på kontinuerlig oppfølging og kompetansebygging hos nettopp lærerne, sier hun.

Til tross for de gode resultatene lover Skaasheim at skolevesenet i fylket ikke skal hvile på laurbærene fremover.

  • Nå gjelder det å holde trykket oppe og satse videre, slik at vi kan få like gode resultater til neste år.