KARI HOVDE ODDVEIG STORSTAD

Jentene har bedre karakterer fra videregående skole, de møter bedre forberedt til forelesningene og de er ellers mer pliktoppfyllende studenter enn guttene. Det viser studentundersøkelsen Stud. Mag. 2005 som er utarbeidet av TNS Gallup og NIFU STEP (Studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Undersøkelsen viser at til tross for at kvinnene jevnt over starter sine universitets— og høyskolestudier bedre rustet enn guttene, og er mer flittige i studiene, vurderer de sin egnethet på en lang rekke felter som dårligere enn guttene. Flere gutter enn jenter tror eksempelvis de er bedre enn gjennomsnittet.

- Typisk oss!

Studentene Kristin Brørs (25) og Gunn Merete Thomassen Ellingsøy (24) opplever at deres mannlige medstudenter har større selvtillit og er mindre selvkritiske.

— Guttene later i hvert fall som om de har god selvtillit. Det er kanskje det det handler om, sier Kristin.

Hun studerer elektronikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Til nå har hun vært den eneste kvinnen på kullet.

Undersøkelsen viser at gutter i større grad enn jentene mener at de greier å gjennomføre studiet de holder på med. De har også høyere ambisjoner om å ligge i tetsjiktet når det gjelder eksamensresultater, og de har større tro på at de får relevant arbeid den dagen de er ferdig med studiene.

— Elektro er et typisk guttefag, og jeg har for lengst notert meg at de har bedre selvtillit enn oss jenter. Gutter er mer optimistiske med tanke på fremtiden og jobb. De har klokkertro på at de får jobb med en gang etter endte studier. Selv har jeg gitt meg to år før jeg får en skikkelig jobb. Jeg velger å tro at jeg er mer realitetsorientert enn guttene, sier Kristin.

Hun og venninnene har diskutert mennenes selvtillit - og kvinnenes mangel på sådan - flere ganger i kantinen. Venninnen Gunn Merete studerer bioteknologi, der mesteparten av studentene er kvinner.

Guttene tar styringen

— Selv om guttene er i et klart mindretall på faget mitt, ender det likevel med at de tar styringen. Skal vi ha gruppearbeid, er det oftest en gutt som setter seg foran pc-en, mens vi jenter setter oss pent ved siden av. Mannfolkene tar kontrollen, selv om de ikke alltid har mest peiling, sier Gunn Merete.

De mener jenter veldig ofte undergraver sin egen dyktighet.

— Jeg tror jenter hadde vært enda flinkere om de trodde mer på seg selv og opphøyde sin egen dyktighet. Hvis det skjærer seg for en jente, tar hun på seg all skyld. Hvis det går skeis for en gutt, mener han det er andres feil, illustrerer Gunn Merete.

Adresseavisen/Bergens Tidende

- UNDERGRAVER OSS SELV: Studievenninnene Kristin Brørs (t.v.) og Gunn Merete Thomassen Ellingsøy kan skrive under på at mannlige studenter har bedre selvtillit enn kvinner - selv om de ikke alltid har noen grunn til det.<p/>FOTO: GLEN MUSK