JAN STEDJE

LENA VERMEDAL

JØRN-ARNE TOMASGARD

Dette matteparadokset avsløres i undersøkelsen «Hvor ble realistene av?». Det kan være en medvirkende årsak til jenteflukten fra realfagene.

— Undersøkelsen viser nemlig helt klart at flinke matte-jenter tror dårligere om seg selv og sine matematikkanlegg enn gutter med samme karakter gjør, sier hovedstyremedlem i Tekna, Sissel B. Eggen, til Bergens Tidende.

Jentene må oppnå minst en halv karakter bedre enn gutter før de har samme selvbilde av sitt anlegg for faget, ifølge undersøkelsen.

10.000 ungdommer i avgangsklassen i ungdomsskolen (10. klasse) har vært med i denne undersøkelsen av selvbilde.

Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna).

- Tidsinnstilt bombe

Bakgrunnen for undersøkelsen er det store frafallet av jenter i matematikk i videregående skole. Tekna er sterkt bekymret over utviklingen, og kaller dagens tilstand en tidsinnstilt bombe i det norske samfunnet:

— Når vi mangler jentene, når andelen med hovedfag i realfag er halvert siden 1970-tallet, når 62 prosent av realfaglærerne har passert 50 og en stor andel er svært nær pensjonering, da er tilstanden en tidsinnstilt bombe, sier Eggen.

— Etter matte-pensjonistene blir det et stort mattehull om svært kort tid, sier hun.

Dårligst i Norden

— Hvis jenter styrer unna matematikk og andre realfag mister vi 50 prosent av mattepotensialet i befolkningen. Det er viktig at jenter velger realfag. Vi trenger dem, både i et samfunnsmessig perspektiv og for deres egen del. For når jenter vraker matte, velger de også bort muligheten til yrker med god lønn og betydelig innflytelse på mange samfunnsområder, sier Eggen.

Norge er i dag en klar jumbo i Norden når det gjelder kvinnelig andel i realfagstudier; med 29 prosent andel, mot nær 50 prosent i Sverige.

Høye krav til seg selv

Ingvill Holden, faglig leder ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, trekker frem jenters generelle høye krav til seg selv:

— At jenter stiller meget høye krav til seg selv kan føre til at de velger bort fag lettere enn gutter. Jenter som har vært flinke oppover i grunnskolen, får en knekk når de ikke skjønner alt lenger, og tror de må ha toppkarakterene 5 eller 6 for å velge matematikk i 2. klasse i videregående, sier Holden.

Hovedstyremedlem Sissel B. Eggen i Tekna mener matematikkopplæringen i norsk skole er en medvirkende årsak til at jenter velger bort faget selv om de er flinke.

— Det er mulig at hele kulturen i matematikk- og naturfaglig opplæring kan virke noe ekskluderende på jenter, sier hun.