• 11 prosent av elevene i 7. klasse og 21 prosent av elevene i 9. klasse bruker PC mer enn fire timer pr. uke.
  • På videregående er bruken vesentlig høyere. 76 prosent av elevene på 3. Trinn bruker PC mer enn fire timer i uken
  • PC er hyppigst bruk i norsk og brukes primært til skriving, men bruk av PC til lesing viser en klar økning.