De foreløpige tallene fra SSB viser at 22 personer omkom i veitrafikkulykker i Hordaland i 2010. På de neste plassene kommer Nordland med 21 trafikkdrepte og Akershus med 18.

Færre hardt skadd

673 personer ble hardt skadd på norske veier i 2010, og 210 personer mistet livet, viser foreløpige tall som SSB offentliggjør på sine nettsider. I desember omkom 14 personer.

Vi må tilbake til 1955, da antall omkomne var 213, for å finne registrerte årlige tall for trafikkdrepte på et tilsvarende nivå. Til sammenlikning var det om lag 280 000 motorkjøretøyer på veiene i 1955, mot om lag 3,5 millioner i 2010. Ifølge de endelige tallene for 2009 ble 751 hardt skadd i trafikken, mens 212 personer omkom, skriver SBB på sine nettisider.

Varierer mye

Ulykkestallene har en tendens til å variere mye fra et år til et annet. Ved å sammenlikne utviklingen over en tiårsperiode, er det mulig å gi et inntrykk av de langsiktige trendene. I tiårsperioden 2001-2010 har det i gjennomsnitt vært 250 omkomne og 926 hardt skadd i trafikken, sammenliknet altså med henholdsvis 210 omkomne og 673 hardt skadde i 2010.

Les også: Døden på veiene