19 personer omkom i trafikkulykker i Hordaland i 2011. Ingen andre fylker hadde flere omkomne i trafikken i fjor.

På landsbasis har det vært en kraftig nedgang i omkomne i trafikken, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding. 171 personer omkom i 2011, mot 208 i fjor.

Antall trafikkomkomne for fjoråret er det laveste siden 1953. ## Færre unge

Organisasjonens direktør Kari Sandberg peker på at ett av lyspunktene i fjor var nedgangen i antall omkomne ungdommer.

I 2010 døde 51 personer i alderen 15-24 år på norske veier, mens tilsvarende tall i fjor var 34. Aldersgruppen utgjorde 24,5 prosent av alle som mistet livet i trafikken i 2010 mot snaut 20 prosent i 2011. Samtidig viser ikke antallet myke trafikanter som dør i trafikken noen nedgang. Både i 2010 og 2011 omkom 27 fotgjengere og syklister.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 539 mennesker døde i trafikken i 1975. Da var det 1,3 millioner registrerte motorkjøretøy i Norge, og det ble kjørt i alt 15,4 milliarder kilometer på veiene.

Bedre opplæring

I dag er antallet biler og trafikkmengden nesten tredoblet. Samtidig er antall dødsulykker dramatisk redusert.

Trygg Trafikk peker på at dersom risikoen for dødsulykker hadde vært like høy som i 1975, ville vi med dagens trafikkmengde hatt 1.496 omkomne i året.

— Vi har et mye sterkere søkelys på trafikksikkerhet i dag. Nesten alle bruker bilbelte, vi har barnesikringsutstyr i bil, kjøretøyene er langt tryggere, og vi har et sikrere veinett der trafikken er størst. I tillegg har vi bedre kjøreopplæring og større oppmerksomhet rundt holdningsskapende arbeid, sier Sandberg.

Statistikk for Hordaland:

Trafikantgruppe

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bilførere 13 6 5 9 6 11 8 14 11
Bilpassasjerer 2 2 3 2 1 4 5 4 2
Motorsyklister 0 2 2 2 6 4 3 2 2
Mopedister 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Syklister 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Fotgjengere 4 3 0 0 4 4 3 2 2
Sum 21 13 10 16 17 23 19 22 19

Alder

Alder  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
00 - 07 år 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08 - 14 år 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 - 17 år 1 2 1 1 0 1 2 1 0
18 - 20 år 5 1 2 3 1 4 1 3 3
21 - 24 år 1 0 4 1 0 2 1 3 2
25 - 30 år 4 0 0 3 5 1 1 2 0
31 - 40 år 3 3 0 2 2 6 4 4 2
41 - 50 år 1 1 0 2 2 1 2 1 6
51 - 60 år 2 0 0 2 2 3 1 1 2
61 - 70 år 0 2 0 0 1 0 2 1 1
71 - 80 år 2 2 1 0 2 4 3 2 2
81 - 90 år 2 1 1 1 2 1 2 4 1
90 ---> år 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alder  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Årsak

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Utforkjøring 9 4 5 7 6 8 6 7 3
Kollisjon 7 6 5 6 7 11 9 12 13
Påkjørt av andre 5 3 0 3 4 4 3 2 3
Veltet             1    

Kjønn

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Antall omkomne 21 13 10 16 17 23 19 22 19
Menn 16 10 9 10 37 16 11 16 10
Kvinner 5 3   4 4 7 7 6 9
Barn     1 2     1   0