460.000 oppdrettsfisk rømte fra norske oppdrettsanlegg i fjor. Det er en markert nedgang fra i året før, men Fiskeridirektoratet mener rømningstallene fortsatt er for høye.

I 2006 rømte 1.250.000 oppdrettsfisk. Nedgangen fra 2006 til 2007 er dermed på 63 prosent.

Hordaland verst i klassen

Rømningene i 2007 fordeler seg på 290.000 laks, 100.000 regnbueørret og 70.000 torsk.

– Det vil kreve full innsats for å sikre en fortsatt reduksjon i oppdrettsrømming, sier seksjonssjef Vidar Baarøy og direktør Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet.

Hordaland står for en uforholdsmessig høy andel av den rømte fisken i året som gikk. Det er dessuten to pågående saker der Fiskeridirektoratet ikke vet hvilke anlegg den rømte fisken kommer fra, en i Nordland og en i Hordaland. Her vil det bli brukt store ressurser for å finne kildene for rømmingen.

Målet er null rømte

– Nedgangen er en kraftig oppmuntring for oss, sier Aina Valland. Hun er direktør for miljø i Fiskeri— og havbruksnæringens landsforening (FHL).

FHL vedtok i fjor en nullvisjon når det gjelder rømt oppdrettsfisk. For laksefisk var det konkrete målet for 2007 minst en halvering sammenlignet med 2006.

FANGER RØMLINGER: Anders Bjelkarøy har fått flere hundre kilo rømt oppdrettslaks på garn i Raunefjorden. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE