PÅL ENGESÆTER

Frem til august i år er det delt ut hele 5893 prikker til bilister i Hordaland.

— Årsaken er nok at vi er et stort distrikt som satser på å kontrollere mange bilister. Det har vært en formidabel økning av dem som er tatt i fotoboksene. Vi har også økt den tiden boksene er aktive. Spesielt sørover i Fløyfjellstunnelen har vi tatt mange, hele 2630 hittil i år. Det virker som om mange ikke har vært klar over fotoboksene der, sier trafikkoordinator Inge Nordstrønen i Hordaland Politidistrikt til Bergens Tidende.

Prioriterer trafikksikkerhet

Statistikken viser at hittil i år har politiet kontrollert over 60.000 kjøretøy i Hordaland. Det har resultert i 1531 anmeldelser og 3799 forenklete forelegg. Dette kommer i tillegg til dem som er tatt i fotoboksene. Til sammenlikning er det i Oslo bare kontrollert 33.000 kjøretøy. Der har det resultert i 1504 anmeldelser og 2933 forenklete forelegg.

— Hvorfor kontrollerer dere mange flere bilister i Hordaland enn ellers i landet?

— Det ser ut som om vi klarer å prioritere dette høyere enn andre distrikter. Kanskje det har begynt å skli ut på Østlandet? Østlendinger vi har stoppet i kontrollerer har flere ganger klaget over at vi er mye strengere her. Målet vårt er få ned ulykkene og vi satser på å kontrollere 100.000 kjøretøy i år. I tillegg til Utrykningspolitiets kontroller, sier Nordstrønen.

Knipset i 160 km/t

En mann i tjueårene ble tatt av en fotoboks i Damsgårdstunnelen i 160 km/t. Råkjøringen skjedde lørdag 7. august klokken 21 om kvelden, og den unge mannen var på vei mot byen.

— Denne saken er under etterforskning. Slik kjøring som dette er bare regelrett galskap, mener politimannen.

4151 prikket i Hordaland

Ifølge Politidirektoratets statistikk har 4151 bilførere i Hordaland fått prikkbelastning frem til august. De har delt 5893 prikker mellom seg. I Oslo er det til sammenlikning bare delt ut 2921 prikker.

Hordaland Politidistrikt ligger nest øverst på statistikken for hele landet med 8,6 prosent av alle prikksaker i landet. Bare Romerike politidistrikt ligger over. Sogn og Fjordane har bare 1,6 prosent av sakene, med 775 tilfeller og 1150 utdelte prikker.

I hele landet er det ved utgangen av juli 46.777 personer som har fått en eller flere prikker i førerkortet. Av disse har mer enn halvparten, 25.774, fått én prikk, 19.877 har to prikker, 664 har tre, 425 har fire, 28 har fått fem og 9 har fått seks prikker.

Fikk sin sjette prikk

Den første bilisten i Hordaland fikk i juli sin sjette prikk. Det samme har ni andre bilister i landet fått. De får da et brev med et varsel om at de står i faresonen for å miste sertifikatet i seks måneder. Ved utgangen av juli var det ingen i Norge som hadde 7 eller 8 prikker.

Utrykningspolitiet har gjennomført flere kontroller og gitt flere bøter enn alle politidistriktene til sammen. Prikkene gitt av UP er med i fordelingen fylkesvis.

Råkjøring viktigste årsak

Det er råkjøring som er den klart viktigste årsak til prikkbelastning. Hele 97 prosent av sakene dreier seg om fartsoverskridelser.

De fleste prikkene er delt ut til bilførere som har kjørt mellom 11 og 15 km/t for fort i soner der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere. Det gir en prikk.

Etter råkjøring, er det kjøring mot rødt lys som er den hyppigste årsaken til prikkbelastning. Rødt lys gir to prikker i sertifikatet.

Mister du sertifikatet for råkjøring, legges det du måtte ha av prikker til, slik at førerkortet blir inndratt for et lengre tidsrom. Når du får førerkortet tilbake, stiller du med null prikker igjen.