Ida Eliassen har fått besøk av kjæresten Steffen Romslo. De sitter i sykesengen på medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, hvor Eliassen er innlagt. Sengen står ute på gangen. Her ligger to andre korridorpasienter, og trafikken av helsepersonell og besøkende går i ett.

— Jeg kom hit i går kveld, men valgte å dra hjem. Jeg har sovet på gangen før, og ønsket ikke det en gang til. Du får ikke sove, og du mister en del av privatlivet, sier Eliassen.

- Trasig her ute

Hun fikk komme tilbake dagen etter, men er fortsatt plassert på gangen.

— Jeg var heldig som hadde muligheten til å dra hjem for å sove. Er du veldig dårlig, er det ganske trasig å ligge her ute, sier hun.

I Helse Vest er andelen korridorpasienter 3,8 prosent. I snitt havner 1,6 prosent av pasientene i de tre andre helseregionene på gangen.

— Dette er ingen situasjon vi ønsker å beholde, sier fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem.

Han viser til at det øker faren for spredning av infeksjoner.

— Det er også av hensyn til menneskers verdighet, all kommunikasjon skal skje på en verdig og skjermet måte, sier Schem.

Dag Olav Langeland er assisterende avdelingssykepleier på medisinsk post 1 vest, trolig den avdelingen med flest korridorpasienter i Helse Bergen.

— Jeg har 27 pasienter på listen min i dag. Vi er bemannet for 18 sengepasienter, sier han.

Frykter brannsikkerheten

I tillegg til de tre korridorpasientene, sitter tre andre pasienter på gangen og venter på at sengeplass skal bli ledig.

— Det blir fryktelig trangt. I forhold til brannvern er det en dårlig situasjon dersom vi må evakuere. Vi er ikke bemannet for så mange pasienter, så arbeidsbelastningen blir høy. For de stakkarene som ligger her ute, kan det også være belastende, spesielt om de trenger å bli stelt, sier Langeland.

Særlig Helse Stavanger trekker snittet opp i vest.

— Det skyldes at kommunene ikke tar imot de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset på samme måte som ellers på Vestlandet, sier Schem.

Psykiatrien har jobbet hardt for å fjerne korridorpasientene. Nå er det innen somatikken hovedproblemet ligger.

700 i måneden

Også Helse Bergen ligger over landsnittet for andel korridorpasienter. De siste fem månedene har det i snitt vært 24 pasienter på gangene til enhver tid. Siden toppen i mars med 1048 korridorpasienter gjennom måneden, har antallet gått jevnt nedover. I oktober lå det 713 pasienter i korridorene.

— Korridorpasienter er ikke ønsket, verken for oss eller pasientene. Det gir mindre effektivitet for driften og det ikke verdig for pasientene å ligge på en gang, sier fagdirektør i Helse Bergen, Alf Henrik Andreassen.

Han er glad for at antallet korridorpasienter har gått nedover de siste månedene, men de er likevel langt unna målet.

— Hovedregelen er at vi ikke skal ha korridorpasienter. Vi jobber for å få tallet ytterligere ned, men å komme ned til null er vanskelig på grunn av sesongvariasjonene.

— Hvor realistisk er det å nå målet?

— Å komme nær null kan vi klare, men ikke å nå null. Da må ressursinnsatsen øke betydelig, og det krever tomme senger store deler av året, sier Andreassen.

Målet nådd i psykiatri

Helse Vest ga i høst 10 millioner til de fire helseforetakene for at de skulle gjennomføre tiltak for å redusere antallet korridorpasienter. Helse Bergen fikk om lag fire millioner kroner.

— Vi har laget interne retningslinjer om fordeling av pasienter til ulike avdelinger når det er mulig. Vi jobber også med å effektivisere pasientforløpene, ved å prøve å kutte unødvendig tid de er på sykehuset.

Innen psykiatrien har Helse Bergen nådd målet om å fjerne korridorpasientene, ifølge fagdirektøren.

— Der er vi nesten på null hele tiden, noe vi er veldig fornøyd med, sier Andreassen.

Fagdirektøren i Helse Vest tror samhandlingsreformen vil ha stor effekt på problemet. Kommunene blir tilført over en halv milliard kroner fra sykehusene, men må betale 4000 kroner pr. døgn for hver utskrivningsklar pasient de ikke tar imot.

— Vi tror ikke at problemet blir borte, men at det blir vesentlig mindre i 2012, sier han.

FRYKTELIG TRANGT: Assisterende avdelingssykepleier ved medisinsk avdeling, Dag Olav Langeland, er vant til at gangene fylles av pasienter. Slik har det vært siden han begynte i jobben i 2003. - Noe særlig mer enn tre korridorpasienter klarer vi ikke trykke inn her, sier han.
Marthe Amanda Vannebo
VANSKELIG Å NÅ MÅLET: Sesongvariasjoner gjør det vanskelig å nå målet om å fjerne korridorpasientene i Helse Bergen, ifølge fagdirektør Alf Henrik Andreassen.
Marthe Amanda Vannebo
korridorpasienter.pdf