TOR LEIF PEDERSEN

Kartet som SINTEF Energiforskning AS utarbeider i forbindelse med samarbeidet med Statnett SFs om registrering av lynaktivitet i Norge, viser at det var Arna og Åsane som fikk flest lynnedslag i uværet tirsdag. Det er ikke uventet, ifølge forsker Frank Dahlslett i SINTEF.

— Lyn på Vestlandet oppstår når fuktig, kald luft kommer inn mot land og møter varm luft på vei oppover. Da oppstår det store vertikale luftstrømmer. Når den fuktige luften kommer høyt nok opp, blir den avkjølt. Da kan det dannes iskrystaller som faller nedover og blir ofte til hagl. Når isen møter varm luft på vei oppover, dannes elektrisitet i skyene - minusladet i underkant og plussladet i overkant av skyene. Dermed er det skapt forutsetning for lyn, sier han.

— Elektrisk utlanding kan skje inne i en sky, mellom to skyer eller fra skyer og til jorden. Sistnevnte elektriske utladninger - lynnedslag - er de som er mest skadelig, sier Dahlslett.

— Lyn og torden oppstår oftest av ulike årsaker på Østlandet og Vestlandet, sier Dahlslett.

— På Østlandet oppstår tordenvær på varme dager når varm luft stiger raskt til værs og møter kald luft oppe i atmosfæren. På Vestlandet blir det betingelser for lyn og torden oftest når fronter av lavtrykk med kald og fuktig luft kommer inn fra havet og møter varm luft over land. Tordenværet tirsdag skyldtes restene av den tropiske orkanen Lisa, sier han.

— Er høytliggende landskapstyper eller høytliggende bygninger eller installasjoner mer utsatt for lynnedslag enn lavlandet og installasjoner som ligger lavt i terrenget?

— Før trodde vi at høytstikkende bygg og installasjoner og høye fjell hadde høyest sannsynlighet for å bli truffet av lyn. Det stemmer ofte. Men det er ingen absolutt sammenheng. Vi har sett at det i fjor var en overhyppighet av lynnedslag ytterst ved kysten i Norge, med færre nedslag i midtre strøk og mens tallet stiger igjen i innlandet. I mange ekstra høye tårn flere steder i verden er det satt opp utstyr for å måle lynnedslag. Disse målingene har vist at lyn like ofte slår ned i foten av eller midt i tårnene som at lynet slår ned i toppen, sier Dahlslett.

— Men lynnedslagene tirsdag inntraff flest ganger nær fjellene i Arna og Åsane og mellom Sotra og Askøy?

— Ja, og det er naturlig fordi skyene som kom inn fra havet der ble presset opp over landskapsformasjoner og satte i gang prosessene som utløser lynnedslag, sier Dahlslett.

LYNNEDSLAGENE: Prikkene på kartet viser hvor lynet slo ned i løpet av døgnet 5. oktober (tirsdag).