Renate Toft tar ut et brett med hjemmelaget pizza som hun skal servere til beboerne ved Vestlundbakken bofellesskap. Hun ville heller bli lærling som helsefagarbeider enn å sitte på skolebenken i flere år etter videregående før hun kunne gå ut i arbeid.

— Jeg var skolelei, og det virket spennende å jobbe som helsefagarbeider. Ved å være lærling kunne jeg jobbe i stedet for å gå videre på skole, sier 19-åringen fra Bergen om hvorfor hun valgte yrkesrettet utdanning.

- Sikret jobb

Toft er inne i sitt andre og siste år i lærlingtiden, som gir henne yrkeskompetanse med fagbrev. I fjor var hun utplassert ved Løvåsen sykehjem, og nå har hun hatt sin første uke som miljøarbeider ved bofellesskapet for utviklingshemmede i Fyllingsdalen.

— Jeg trives veldig godt som helsefagarbeider. Fordelen jeg har som lærling er at jeg er sikret jobb, sier hun.

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet er Toft sitt valg langt fra en sjeldenhet i Hordaland. Fylket har nemlig 90 prosent flere søkere til læreplasser enn landsgjennomsnittet, og troner helt på topp i forhold til antall søkere. I 2008 søkte 1971 personer om læreplass her, mens Rogaland ligger hakk i hæl med 1913 søkere.

- Helt normalt

Neste fylket på listen, Akershus, har langt lavere søkertall, i underkant av 1400. I Sogn og Fjordane søkte kun 648 personer om læreplass. Landsgjennomsnittet er på drøyt 1000 søkere.

Fagopplæringssjef i Hordaland, Ole G. Fredheim, er ikke overrasket over tallene.

— Det er ikke noe nytt at vi ligger veldig langt foran de andre fylkene. Det er helt normalt. Det er veldig mange næringer her som satser på lærlinger, noe vi er glade for.

Han er ikke i tvil om at fylket også har flest personer med lærekontrakter i bedrifter.

— Hordaland og Rogaland er desidert største på antall lærekontrakter, med Hordaland i spissen. Vi har bortimot 4500 faste kontrakter over to år.

- Plass til de aller fleste

Selv om det er mange søkere til læreplasser i bedrifter, er det ikke vanskelig å få kontrakt, ifølge Fredheim.

— De to siste årene har vi greid å skaffe plass til de aller fleste. Det er litt for tidlig å si hvordan det går i år, men det tegner bra. Vi ligger på linje med hvordan vi gjorde det i fjor. Men fra byggebransjen får vi signaler om at det vil stoppe litt opp i år.

— Hva betyr det for fylket at vi har så mange lærlinger?

— Vi får gode fagarbeidere, og det er gode fagarbeidere samfunnet trenger. Det er dette som gjør at virksomhetene går på en god måte, sier Fredheim.

- Stort behov

Finansbyråd Christine B. Meyer ble overrasket og glad for å høre at Hordaland ligger på lærlingtoppen.

— Det synes jeg er flott. Særlig innen noen yrkeskategorier har vi et veldig stort behov for folk. Dette gjelder særlig helsefagarbeidere, derfor har vi satt av midler i budsjettet for å rekruttere enda flere personer til denne utdannelsen. Vi ønsker alle lærlinger velkommen.

Brekke, Eirik