Bergen kommunes befolkningsstatistikk viser at antallet irakere bosatt i kommunen har økt sterkt de siste årene, fra 941 i 2002 til 1285 i fjor. De tradisjonelt største gruppene, vietnamesere og chilenere, er dermed passert.

— Irakerne har kommet de siste årene, mens hovedtyngden av vietnamesere og chilenere kom på 70-tallet. I statistikken teller barn av to utenlandskfødte foreldre med, derfor ser vi at tallet for de to sistnevnte nasjonalitetene er stabilt, sier Grethe Grung, informasjonsrådgiver i MOKS (Mottaks- og kompetansesenter for integrering av innvandrere og flyktninger).

Somalierne er en annen gruppe som er økende. I 2002 var det bare 252 somaliere i Bergen. I dag er det 480. I løpet av 2006 venter kommunen blant annet 30 flyktninger fra Burma og en gruppe fra Kongo.

Tallene fra Bergen skiller seg en del fra det nasjonale bildet. Mens de 355 pakistanerne i Bergen bare utgjør byens 17. største innvandrergruppe, er pakistanere den største gruppen ikke-vestlige innvandrere i Norge totalt. 1, januar 2003 bodde det 25.546 pakistanere i Norge, de fleste i østlandsområdet.