73,3 prosent av alle innbyggerne i arbeidsdyktig alder er i arbeid i Sogn og Fjordane, ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt over sysselsettingen pr. tredje kvartal i år.

Det er høyest i landet. Fylkesarbeidssjef Frode Henden mener det er flere grunner til at Sogn og Fjordane i lang tid har hatt høyest sysselsetting.

— Vi har lavest ledighet, vi har relativt få på attføring, få får uføretrygd og sosialhjelp. Ifølge statistikken er vi trivselsfylket, og det slår vel ut i sysselsettingen. Jeg tror ikke vi er ivrigere etter å jobbe enn andre, sier han.

Ledigheten i fylket er på moderate 2,3 prosent. De negative signalene som er kommet fra industrien i fylket har ennå ikke gitt utslag på ledighetsstatistikken.

Det er sysselsettingen blant mennene som gjør at fylket har høyest sysselsetting i landet. I Hordaland er det kvinnene som trekker opp. 69,9 prosent av alle kvinner i arbeidsdyktig alder er sysselsatt i Hordaland. Bare Finnmark har høyere sysselsetting blant kvinnene med 72, 8 prosent.

Sysselsettingen i tredje kvartal er den høyeste på to år i begge fylker. I Sogn og Fjordane har det vært små endringer fra kvartal til kvartal de siste to årene, mens i Hordaland har sysselsettingen steget med over en prosent det siste året.

Akershus og Rogaland kommer henholdsvis på annen- og tredjeplass på listen over fylker med høyest sysselsetting.