905 flere flyttet til Bergen fra andre steder i Norge enn motsatt vei i fjor. Dermed hadde vestlandets hovedstad desidert størst innenriks flytteoverskudd i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det skyldes ikke bare at østlendinger, trøndere, sørlendinger og nordlendinger stortrives mellom de syv fjell. Trolig har Kemneren i Bergens kampanje «Er du snikbergenser?» hatt sin virkning.

Bedre enn «konkurrentene»

33.000 arbeidstakere med folkeregisteradresse utenfor Bergen ble i sommer kontaktet. Kemneren regner med at rundt 1000 «snikbergensere» meldte flytting.

Totalt sett var 2009 et meget godt år for dem som ønsker at Bergen skal vokse. En folkevekst på 4549 er enda bedre enn året før, og langt over hovedkonkurrentene Trondheim og Stavanger.

Folketallet i Hordaland har hatt en jevn økning siste tiår og hadde ved årsskiftet 477.175 innbyggere, 256.600 av dem i Bergen.

Finn din kommune her!

Innvandrerne «redder» Oslo

Oslo vokser fortsatt raskest av de store byene, men veksten er avtatt i forhold til i fjor.

Verd å merke seg er at det var 600 flere som flyttet ut av hovedstaden innenriks i fjor enn som flyttet inn. Men Oslo reddes av stor innflytting fra utlandet og stort fødselsoverskudd.

Bergen fikk over 2000 nye innflyttere fra utlandet i 2009, og gikk med over 1500 i fødselsoverskudd. Dermed følger byen trenden fra resten av landet. Fødelstallene har ikke vært så høye siden 1972. Det bor nå 4 858 200 mennesker i Norge.

I Bergen bor det 256.600 , mens Hordaland fylke rommer 477.175.