Færre fartssyndere blir tatt i kontroll på norske veier, men i Hordaland holder bilførerne klampen i bånn.

Hordaland politidistrikt deler ut flere fartsbøter enn noe annet politidistrikt i Norge.

Nye tall fra Statens innkrevingssentral viser at 15.122 personer fikk fartsbot i årets seks første måneder. Det er 773 flere enn samme periode i fjor og mer enn 3.000 flere fartsbøter enn i Akershus, som er fylket med nest flest fartssyndere.

— Politiets aktivitet er stor, og trafikkovervåking er et prioritert område. Samtidig kjøres det nok ikke akkurat snillere enn før, sier politioverbetjent Jan Gunnar Bøe ved trafikkseksjonen på Bergen politistasjon.

Bokser uten film

De fleste trafikksynderne avsløres ved hjelp av fotoboks. Boksene i Hordaland er blant de mest effektiv i landet.

Til sammen 29 fotobokser er plassert ut rundt omkring i fylket. Det er åtte færre enn i Akershus der «bare» 12.034 personer ble bøtelagt.

Og i motsetning til i Akershus mangler mange av fotoboksene i Hordaland film. 16 av de 29 boksene er tomme skall, og fotoboksene som inneholder film, har redusert oppetid.

— Vi har syv fotobokser med digitale kameraer og seks analoge kameraer som vi flytter rundt mellom boksene. De digitale kameraene er aktive rundt 75 prosent av tiden og de analoge i rundt 40 prosent, sier overingeniør Arne Kleiveland ved veivesenet i Bergen.

I Akershus er aktiviteten langt høyere.

— Ni av ti kameraer er digitalisert, og kan produsere bilder hele døgnet, sier seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset i Vegvesenet region Øst.

Østfold er fylket med flest fotobokser - 45 stykker. Her ble 8661 personer bøtelagt første halvår 2008.

1,5 prosent færre

Hordaland skiller seg ut i en periode der antall fartsbøter har gått noe ned på landsbasis. Til sammen 114.054 bøter ble skrevet ut i årets seks første måneder, 1,5 prosent færre enn samme periode i fjor.

Tallene gjelder alle trafikkforseelser som er fanget opp av fotobokser, utrykningspolitiet og de lokale politistasjonene.

— De store massene fanges opp av fotoboksene. Politiets oppgave er å fange opp de styggeste tilfellene, der vi setter opp kontroller på ulykkesstrekninger, ved skoler og etter tips fra publikum. Disse fartssynderne får vi ikke tatt med fotoboksene, sier Bøe ved trafikkseksjonen på Bergen politistasjon.

Flest omkomne

Trygg Trafikk er ikke overrasket over at Hordaland topper listen over antall fartsbøter.

— At vestlendingene kjører fort, har vi sett lenge. Vi er positive til tall som viser at politiet tar mange av råkjørerne, sier fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk Hordaland.

Han viser til at Hordaland ligger høyt på ulykkesstatistikken i år.

— Vi har mange ulykker og ligger på topp i antall omkomne. Økt innsats fra politiet er viktig, sier Aase.

Hva mener du bør gjøres for at folk skal holde fartsgrensene? Legg inn dine kommentarer under!