Tallene fra Trygg Trafikk viser at Hordaland kommer verst ut blant alle landets fylker på den foreløpige ulykkesstatistikken. Så langt har 14 mennesker mistet livet på veiene i år, mot 19 i hele fjor. Nest verst er Akershus, med ti drepte. I Sogn og Fjordane har to mennesker mistet livet i trafikken i løpet av årets seks første måneder.

For dårlige holdninger

Trafikkoordinator Inge Nordstrønen ved Hordaland politidistrikt er nedslått over den tragiske statistikken.

— Jeg håper disse tallene bare er en tilfeldig variasjon, og at de ikke er uttrykk for en trend. Politiet har gjort en stor innsats for å få ned ulykkestallene, men vi må erkjenne at vårt arbeid bare er en del av bildet. Folks holdninger har klart mest å si, mener Nordstrønen.

Politiet i Hordaland har så langt i år kontrollert 55.500 kjøretøyer, noe som ifølge Nordstrønen er flere enn i noe annet politidistrikt.

— Vi har som mål å kontrollere 100.000 kjøretøyer før året er omme. Men viktigst er det at folk tenker gjennom sin egen adferd i trafikken. På meg virker det som at mange er blitt mer hensynsløse. Det har utviklet seg en ego-kultur der man bare tenker på å komme seg fort frem, uten å ta hensyn til andre, sier Nordstrønen.

Fylkesleder for Trygg Trafikk i Hordaland, Arne Aase, er enig.

— Folk bør være mindre egoistiske i trafikken. Det er viktig å være smidig og hensynsfull for å unngå farlige situasjoner.

— Gjør politiet en god nok jobb for å få ned ulykkestallet?

— De gjør en så god jobb som de har mulighet til. Vi skulle gjerne hatt enda flere politifolk på veiene, men jeg skjønner at ressursene er begrenset, sier Aase.

Han oppfordrer feriebilistene til å beregne god tid for å unngå stress og aggresjon.

Farlig på Danmarks plass

Også når det gjelder trafikkskader kommer Hordaland dårlig ut. I løpet av årets fem første måneder var det 275 ulykker med personskade, mot 257 i samme periode i fjor.

Statistikk fra Statens Vegvesen viser at Danmarks plass er blant de mest ulykkesbelastede stedene i fylket, sammen med rundkjøringen mellom Fjøsangerveien og Minde Allé (se grafikk).

Når det gjelder de mest alvorlige ulykkene har Fjell og Sund vært hardt rammet i år. På E16 mellom Bergen og Voss er det derimot blitt bedre.

— Dette er en strekning der det var mange dødsulykker tidligere. Nå har det heldigvis roet seg mye. Jeg vil tro vi ser resultater av at fartsgrensen ble satt ned fra 80 til 70 på deler av strekningen. I tillegg har Utrykningspolitiet vært veldige aktive der, sier Nordstrønen.

— Hva kan hordalendingene gjøre for å få ned ulykkestallene?

— Et veldig enkelt grep er rett og slett å bruke bilbelte. Det forbauser meg litt at folk er så lite flinke der. Det tar bare et øyeblikk å feste beltet, men det har mye å si for utfallet av en ulykke. Hvis alle brukte bilbelte kunne vi spart 30 liv på landsbasis hvert år, sier Nordstrønen, som lover at politiet vil intensivere disse kontrollene.