Kaarbø understreker at hun ikke har undersøkt hva som er sykehjemmets forklaring på at det var så mange som døde alene på det aktuelle sykehjemmet.

– Vi kan aldri forutsi nøyaktig når dødsfallet vil inntreffe. Men det er nærliggende å tro at det kan være et tegn på at bemanningen er for knapp på nattetid. Det kan også være at budsjettsituasjonen er så stram at det faste personalet vegrer seg for å leie inn ekstrahjelp til å våke over dem som er kritisk syke.

Byråd for eldreomsorgen i Bergen kommune, Trude Drevland, sier at hun synes det er vanskelig å kommentere en undersøkelse som omfatter så få pasienter.

– Men vi er klar over at bemanningen på sykehjemmene trenger å styrkes. Det samme gjelder også å sikre omsorgen for dem som er i livets sluttfase. Det vil være prioritert oppgave for det nye byrådet, sier hun.