Fra knutepunktene går det ekstrabusser i formiddagstimene. Men ellers kjører busselskapene søndagsruter, noe som betyr at enkelte distriktslinjer blir helt uten tilbud på nasjonaldagen. Andre utkanter får gjerne en eller to avganger i løpet av dagen.

— Det finnes en del steder langs distriktslinjer som ikke har noe tilbud verken lørdager eller søndager. Langs disse linjene kommer det ikke til å gå busser 17. mai, bekrefter divisjonssjef for rutetrafikk, Idar Sylta i Gaia. Han forteller at både Natlandsfjellet og Totland er blant stedene som blir uten buss på 17. mai.

— Men jeg tror nok at vi når ut til det store flertall med vårt tilbud på 17. mai. Vi forsøker å kjøre ganske mange busser langs hovedtraseene, og i samarbeid med politiet har vi satt opp ekstrabusser fra Åsaneterminalen, Oasen og Lagunen til sentrum før prosesjonene, og tilbake etterpå. De fleste kan komme seg til disse stedene med bil og ta buss til sentrum. Men for dem som ikke har bil, blir det sikkert et problem, sier Sylta.

Politiet oppfordrer til å bruke kollektivtrafikk til sentrum 17. mai.