Tall fra Bergen Parkering viser at av alle parkeringsbøter som er blitt utstedt så langt i år, er seks prosent av alle bøtelagte biler utenlandske.

Og når sommeren kommer tar det seg opp: I juni og juli blir hver ellevte parkeringsbot gitt til biler med utenlandske skilter.

Polakker på topp

Til sammenligning anslår Bro— og tunnelselskapet i Bergen at bare mellom en og to prosent av bilene som passerer Autopass i året er utenlandske.

Seksjonssjef Arvid Heggestad hos Bergen Parkering forteller at økningen på sommerstid var enda tydeligere før. Mens det før var klart mest feilparkerte utenlandske biler når turistene kommer om sommeren, har det nå spredd seg over hele året.

— Det har gjerne med at det er flere utenlandske arbeidere som er her hele året, tror Heggestad.

Øker sammen med arbeidsinnvandringen

Det er i sentrum, innenfor bompengeringen, flesteparten av bøtene skrives ut, forteller han.

Og mens arbeidsinnvandringen fra Polen og Øst-Europa har tatt seg opp de siste årene, viser disse landene seg også på feilparkeringsstatistikken.

Parkeringstallene viser at biler med polske skilter får flest parkeringsbøter. Deretter følger Litauen, Tyskland og Sverige på listen over landene med flest parkeringsbøter i Bergens gater.

Polen, Litauen og Tyskland er også de landene der arbeidsinnvandringen i år har vært størst fra. Nesten halvparten av alle arbeidstillatelser i år er gitt til polske statsborgere.

Kan få bøtene strøket

Den høye andelen utenlandske parkeringssyndere tror Heggestad først og fremst skyldes språkproblemer, og ikke folk som feilparkerer med forsett.

— De feilparkerer trolig hyppigere enn nordmenn. Det beror gjerne på at det er nye regler for mange og at de ikke forstår skiltingen, sier han.

BT har den siste uken også omtalt ulovlig bobilparkering ved Bontelabo. Turistene som parkerer der klaget på at det var vanskelig å finne frem til de rette parkeringsstedene.

Kan strykes

Heggestad forteller at Bergen Parkering kan stryke bøtene dersom utenlandske bilister klager på dårlig skilting eller språkproblemer.

— Det blir i så fall en skjønnsvurdering fra sak til sak, sier han.

Men at det finnes folk som kan lovverket uten å bry seg om det, er han ikke i tvil om.

— Det er dem som helt tydelig ikke bryr seg om reglene vi ønsker å ta, sier Heggestad.

Uten at det nødvendigvis betyr at de jakter spesielt på utenlandske p-syndere.

— Uansett nasjonalitet forholder vi oss til bilen og hvordan den er parkert, sier han.

Kan taue bilene

I de verste tilfellene kan parkeringsselskapet taue inn biler - også utenlandske. Heggestad forteller om saker der enkelte bilister har hatt over 10.000 kroner i utestående bøter.

— Det er gjerne ikke like lett å få tak på utenlandske biler som norske, men vi har eksempler på at vi har gjort det, sier han.

Nå er også jakten på utenlandske bøtelagte blitt lettere. Mens det tidligere var vanskelig og dyrt å kreve inn bøter som ikke ble betalt, har Bergen Parkering de siste årene fått nye metoder for å følge opp utlendinger som ikke betaler.

Siden 2005 har Bergens offentlige parkeringsselskap inngått en avtale med et svensk firma som spesialiserer seg på å kreve inn bøter utenfor Norges grenser.

Parkeringsdirektør Bjørg Hatlem sa til BT i fjor sommer at dette selskapet bringer inn over 50 prosent av kravene.

Langt flere bøter til Øst-Europa

I 2006 fikk 600 biler fra Polen og Litauen parkeringsbøter i Bergen, mens de første syv månedene i år har det blitt nesten like mange bøter bare på Polen og Litauen.

I 2006 betalte bare rundt 10 prosent av dem bøtene sine.

— Jeg har inntrykk at dette er litt bedre nå. Ikke minst fordi flere av gjestearbeiderne har permanente adresser i Norge, slik at vi får tak i dem mens de er i landet, sa Hatlem i fjor.

ULOVLIG PARKERT: Denne litauske bilen fikk bot etter bot i Allégaten i fjor. Bilen ble stående og bøtene forsvant. Bilister fra Litauen og Polen topper statistikken over feilparkerte utenlandske biler i Bergen.
Bergens Tidende