Statsadvokat Gert Johan Kjelby begrunnet dette med at det var tiltalte nr. 1 som beordret drapet, ene og alene for å fri seg fra egne forpliktelser. I tillegg til Åsane-drapet har han en rekke andre alvorlige tiltaleposter mot seg.Også tiltalte nr. 2, som i aktors prosedyre ble pekt ut som den som skjøt, har en lang voldskarriere. Aktor mener at tiltalte nr. 3 har en noe mer tilfeldig rolle i saken.

— Det er uklart om det er bevisst at tiltalte nr. 3 ble valgt til å være med, eller om de kunne valgt en hvilken som helst annen person med bil og gjeld og rusproblemer, sa Kjelby.

Mandag skal forsvarerne til de tre tiltalte starte sine prosedyrer. Tiltalte nr. 1 benekter enhver befatning med saken, og tiltalte nr. 2 hevder at det var tiltalte nr. 3 som skjøt. Ingen av deres forsvarere ønsker å kommentere påstanden fra aktor.

Forsvarer for tiltalte nr. 3, Kaj Wigum, sier at straffeforslaget er for strengt og at hans klient mener at han ikke har deltatt i overlagt drap.