KEN ROSSLAND ken.rossland@bt.no

Vedtaket ble fattet til tross for knallhard kamp fra Rogaland. Der ønsket sterke krefter innen næringslivet, fagbevegelsen og politikken en mindre region med Sola som administrasjonssted.

Fem regioner Luftfartsverkets styre går inn for at lufttrafikken i Norge skal deles inn i fem regioner:

Region 1 skal omfatte Finnmark, Troms og Svalbard med Alta som administrasjonssted.

Region 2 skal omfatte Nordland og Ofoten med Bodø som administrasjonssted.

Region 3 blir Trøndelags-fylkene samt Møre og Romsdal med Trondheim som administrasjonssted.

Region 4 skal omfatte Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene med Bergen som administrasjonssted.

Region 5 skal omfatte Øst-Norge med Røyken som administrasjonssted.

Elleve regioner i dag I dag er Luftfartsverket organisert med elleve regioner.

I tillegg til de vanlige lufttrafikktjenestene skal de fem regionene få en avdeling for terminal— og markedstjenester, melder NTB.

Etter Luftfartsverkets mening skal den nye organisasjonsstrukturen muliggjøre et sterkere fokus både på verkets kjernevirksomhet som er daglig drift av flyplassene og lufttrafikktjenesten, og kommersiell virksomhet i tilknytning til terminalene.

STERKERE FOKUS: Etter Luftfartsverkets mening skal den nye organisasjonsstrukturen muliggjøre et sterkere fokus både på verkets kjernevirksomhet