I fjor førte nedgangen i flytrafikken til en inntektssvikt på 25 millioner kroner på Flesland. I år forsvinner 25-30 nye millioner dersom ikke trafikken raskt tar seg kraftig opp igjen. Inntektssvikten fører også til at prioriterte investeringer og vedlikehold ved flyplassen må utsettes, sier regiondirektør Are Lien i Luftfartsverket region Sør-Vest til Bergens Tidende.

I 1. kvartal i år hadde fly— og helikoptertrafikken en samlet nedgang på 11 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Innland i fritt fall

I alt reiste 826.614 passasjerer til og fra Flesland i årets tre første måneder. En nedgang på 11 prosent betyr at flyplassen har «mistet» vel 85.000 passasjerer.

Det er særlig innenlandstrafikken som er i fritt fall på Flesland. Bare i mars var passasjersvikten på innlandsrutene til og fra Oslo og langs kysten på hele 23 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. I 1. kvartal er nedgangen på innlandsrutene nær 17 prosent. Ifølge regiondirektør Are Lien er tallene dystre også for april.

Flere til utlandet

— Etter at flytrafikken har økt år for år gjennom hele 1990-tallet, nærmer vi oss nå 1997-nivået igjen, legger Lien til.

Det finnes imidlertid flere lyspunkter på den ferske trafikkstatistikken for 1. kvartal. Utenlandstrafikken økte med 8,5 prosent i årets tre første måneder, chartertrafikken gikk opp med 8,8 prosent, og helikoptertrafikken er i vekst. Lien venter fortsatt vekst i offshoretrafikken utover året.

Må utsettes

Men dette er langt fra nok til å kompensere for den voldsomme nedgangen i innlandstrafikken. Trafikkutviklingen har ført til at årets investeringsbudsjett på Flesland er nesten halvert fra de 33 millioner kronene man har behov for til 18 millioner.

— Dermed får vi bare gjort det aller mest nødvendige. Foruten asfaltering av rullebanen i sommer og det pågående arbeidet med å modernisere og forbedre flysikringstjenesten på Flesland, er en ny brannbil den eneste investeringen vi får til i år, sier Lien.

Det betyr at andre prioriterte og planlagte utbyggingsoppgaver som flere flyoppstillingsplasser, nytt taksebanesystem og tilrettelegging av nye hangarer må utsettes. Med dagens økonomiske rammebetingelser klarer vi ikke disse oppgavene, sier Lien.

MISTER PASSASJERER: 85.000 færre reiste til og fra Flesland i årets tre første måneder enn tilsvarende periode i fjor.
FOTO: KNUT STRAND