Den nøyaktige passasjerrekorden lyder på 4.065.425 reisende.

Størst er den prosentvise veksten i chartermarkedet. Nesten 223.500 reiste med charterfly utenlands til og fra Flesland i fjor. Det er en økning på syv prosent.

Nær 2,7 millioner passasjerer reiste med innenlandsfly, noe som er en økning på to prosent. Utenlandstrafikken med rutefly hadde også en pen vekst.

Nesten 755.000 passasjerer en økning på 6,5 prosent. I tillegg hadde helikoptertrafikken gode tall med over 202.000 reisende og en vekst på 5,7 prosent.

I tillegg hadde Flesland nesten 190.000 transittbevegelser. Total ble det foretatt 90.000 såkalte flybevegelser – altså landinger og avganger – på Flesland i 2005.