— Flesland må være en dynamo i norsk luftfart. Vi vil nå satse mer på å selge Flesland som innfallsport til Bergen og Vestlandet, og få økt trafikk. Jeg er overbevist om at vi kan få flyselskaper til å se nye muligheter. Men det må gjerne satses på noe mindre fly, sier regiondirektør i Avinor (tidligere Luftfartsverket) region Sørvest, Dag J. Aksnes til Bergens Tidende.

Nye og spennende ruter

Han mener det særlig er marked for nye utenlandsruter.

— Da tenker jeg ikke bare på trafikk ut fra Bergen. Flytrafikk inn til Flesland er minst like viktig i denne sammenhengen. Bergen og Vestlandet representerer et stort reiselivsmarked. Å selge inn nye flyruter inn til Bergen er spennende verdiskapning for Flesland som flyplass og Bergensområdet som reisemål, sier Aksnes.

Han legger til at Flesland de siste årene har fått flere nye utenlandsruter. I denne sammenhengen presiserer han viktigheten av at lokomotivet SAS-gruppen - altså SAS, Braathens og Widerøe - fortsetter sin gode utvikling på Flesland. Men i tillegg er det spennende og positivt med nye aktører som Norwegian, Danish Air Transport (DAT) og andre selskaper som har etablert seg på Flesland.

— SAS-gruppen er og vil helt sikkert fortsette å være den dominerende aktøren på Flesland. Det er selvsagt en primæroppgave å ta vare på de eksisterende kundene våre, og Widerøe har jo i år hatt en spennende lansering med sin nye direkterute Bergen - Aberdeen. Men samtidig ønsker vi nye selskaper velkommen. Men også Norwegians nye satsing på flyrute mellom Bergen og London neste år, og DATs ruter til Jylland er oppløftende for utviklingen av Flesland. Jeg er sikker på at det vil dukke opp flere nye og spennende ruter i tiden fremover, sier han.

Svært lønnsom

Aksnes legger til at den planlagte nedbemanningen i Avinor ikke vil påvirke arbeidet med å utvikle Flesland som flyplass og Bergensområdet som reisemål.

— Flesland vil fortsatt være en betydelig og svært lønnsom flyplass i norsk luftfart. Derfor er det helt avgjørende å videreutvikle flyplassen både som produkt og resultatenhet. Vi skal både gjøre flyplassen til et triveligere sted å være, og samtidig tilrettelegge den bedre for passasjerene. Vi vil også styrke arbeidet for å øke de kommersielle inntektene, blant annet fra parkering, tax free, serveringstilbud, reklame og utleie, sier han.